Wyposażenie dla szkół i przedszkoli

Język polski

Pomoce dydaktyczne z języka polskiego.

Najnowsze produkty

ORTOGRAFIA INACZEJ

Nr katalogu 149 Nr MENiS 592/1998 Cena 493.23 zł

Komplet pomocy przeznaczony dla uczniów klas I-III. Może być wykorzystywany w klasach starszych do ćwiczeń ortograficzno-gramatycznych i w pracy wyrównawczej w zakresie usprawnienia kompetencji ortograficznych i nawyków bezbłędnej pisowni:

• wyrazów zawierających ó i u,

• wyrazów ch i h,

• wyrazów z rz wymiennym i po spółgłoskach,

• trudnych wyrazów, których pisownię trzeba zapamiętać.

W płatkach 8 kwiatów słonecznika umieszczono ilustracje osób, roślin, zwierząt, zjawisk i rzeczy, w których nazwie tkwi trudność ortograficzna. Dziecko drogą manipulacji i ćwiczeń usprawniających koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową, odnajduje prawidłowy podpis do obrazka i pokonuje trudności ortograficznie, uzupełniając lukę w wyrazie literką, którą proponuje pszczółka. Zgromadzony w zestawie słoneczników materiał polonistyczny (wyrazowy) opracowany graficznie i ortograficznie stanowi grupę słownictwa, która najczęściej występuje w czynnej mowie dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

Pakiet edukacyjny zawiera:

• 8 kart B3 (ilustracyjne),

• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej,

• Plansze oprawione są w listwy metalowe z zawieszką,

• Poradnik metodyczny.

Cena detaliczna 493.23 zł (zawiera podatek VAT)

CZĘŚCI ZDANIA – SKŁADNIA

Nr katalogu 68 Nr MENiS */* Cena 284.13 zł

Pomoc składa się z 62 tablic informacyjnych formatu B3. Pierwsza grupa tablic zawiera wiadomości na temat rodzajów wypowiedzi: zdania i równoważników zdań oraz rodzajów zdań. druga grupa tablic przedstawia informacje o poszczególnych częściach zdania i ich definicje, pytania na które odpowiadają, przykłady a także jakimi częściami mowy są wyrażone. Trzecia grupa prezentuje wiadomości na temat rodzajów zdań złożonych: współrzędnie i podrzędnie.

Zestaw przeznaczony jest do nauczania języka polskiego w klasach IV-VII szkoły podstawowej. Wykorzystanie plansz na lekcjach ułatwi uczniom przyswojenie wiadomości z zakresu składni.

Cena detaliczna 284.13 zł (zawiera podatek VAT)
 

CZĘŚCI MOWY

Nr katalogu 53 Nr MENiS */* Cena 330.87 zł

W skład kompletu wchodzi 49 tablic informacyjnych, na których przedstawiono wszystkie wymagane przez program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej wiadomości, na temat części mowy. Celem pomocy jest ułatwienie uczniom przyswojenia sobie wiadomości z zakresu:

– rozpoznawania odmiennych i nieodmiennych części mowy,

– form deklinacyjnych i koniugacyjnych,

– znaczenia i funkcji poszczególnych części mowy.

Cena detaliczna 330.87 zł (zawiera podatek VAT)
 

FORMY WYPOWIEDZI

Nr katalogu 245 Nr MENiS */* Cena 207.87zł

Pomoc edukacyja zawiera materiały pomocnicze przydatne na lekcjach języka polskiego. Tablice prezentują cztery rodzaje pism użytkowych: zaproszenia, ogłoszenia, listu otwartego, podania. Dotyczą informacji ogólnych, przedstawiają wzór i schemat poszczególnych pism. Do tablic dołączone są scenariusze lekcji dla szkoły podstawowej i gimnazjum..

W zestawie znajdują się takie tablice:

Tablica 1 – informacje ogólne dotyczące zaproszenia.
Tablica 2 – schemat zaproszenia.
Tablica 3 – wzór zaproszenia.
Tablica 4 – informacje ogólne dotyczące ogłoszenia.
Tablica 5 – schemat ogłoszenia.
Tablica 6 – wzór ogłoszenia.
Tablica 7 – informacje ogólne dotyczące listu otwartego.
Tablica 8 – schemat listu otwartego.
Tablica 9 – wzór listu otwartego.
Tablica 10 – informacje ogólne dotyczące podania.
Tablica 11 – schemat podania.
Tablica 12 – wzór podania.
>>przykładowa plansza<< >>przewodnik metodyczny pdf<<

Cena detaliczna 207.87 zł (zawiera podatek VAT)

TROPY STYLISTYCZNE

Nr katalogu 141 Nr MENiS 504/1998 Cena 455.10 zł

Jest to środek dydaktyczny nie zbędny we wprowadzaniu i utrwalaniu pojęcia tropów stylistycznych, w szkole podstawowej zgodnie z reformą programową i kontynuowany w gimnazjum. Zakres prezentowanych tropów stylistycznych został ograniczony do czterech podstawowych kategorii: epitet, porównanie, przenośnia i synekdocha. Wprowadzane terminy są definiowane w sposób przejrzysty dla ucznia, a więc taki, który pozwala na wyraźne rozróżnienie poszczególnych tropów, jako oddzielnych kategorii. Wykorzystano przede wszystkim związki wyrazowe występujące w mowie potocznej. Poszczególne przykłady zostały uzupełnione rysunkami, które w pewnym uproszczeniu obrazują proces powstawania znaczeń charakterystycznych dla poszczególnych tropów stylistycznych.

Pakiet edukacyjny zawiera 2 rodzaje tablic:

• informacyjne, zawierające podstawowe definicje związane z omawianymi tematami,

• ćwiczeniowe, które obok definicji pozwalające na przyczepianie odpowiednich obrazków oraz tekstów,

• Poradnik metodyczny.

Cena detaliczna 455.10 zł (zawiera podatek VAT)

RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

Nr katalogu 160 Nr MENiS 0814/1999 Cena 420.66 zł

Pomoc ma na celu naukę samodzielnego odnajdywania cech gatunkowych danego utworu. Wskazywanie na różnorodny charakter cech gatunkowych składających się na definicję poszczególnych gatunków (budowa utworu, temat, elementy świata przedstawionego). Naukę określania przynależności gatunkowej na podstawie określonych samodzielnie cech utworu. Pamięciowe opanowanie cech składających się na definicję określonych gatunków.

Cena detaliczna 420.66 zł (zawiera podatek VAT)

PORTRETY TWÓRCÓW LITERATURY POLSKIEJ

Nr katalogu 130 Nr MENiS */* Cena 237.39 zł

Zestaw przeznaczony jest dla szkół podstawowych i gimnazjum do wykorzystania na lekcjach języka polskiego. Wyrób zawiera 23 portretów wielkich poetów, pisarzy i dramaturgów od czasów Reja do współczesności. Pod każdym portretem umieszczone są krótkie informacje biograficzne. Kontakt z portretami, w połączeniu z wiedzą zdobywaną na lekcjach, ułatwi uczniom zapamiętanie twórców i tytułów ich utworów, a daty pozwolą na chronologiczne uporządkowanie wiadomości. Poznawanie biografii autora pozwala lepiej zrozumieć dzieło literackie jako twór nie anonimowy, zależny od pisarza, człowieka, który przekroczył miarę przeciętności. Portrety mogą stanowić ekspozycję w pracowni polonistycznej.

Zestaw zawiera portrety w porządku chronologicznym:

Mikołaj Rej
Jan Kochanowski
Ignacy Krasicki
Adam Mickiewicz
Juliusz Słowacki
Cyprian Kamil Norwid
Eliza Orzeszkowa
Maria Konopnicka

Henryk Sienkiewicz
Bolesław Prus
Stefan Żeromski
Władysław St. Reymont
Bolesław Leśmian
Leopold Staff
Maria Dąbrowska
Julian Tuwim

Jarosław Iwaszkiewicz
Władysław Broniewski
Konstanty I. Gałczyński
Krzysztof K. Baczyński
Tadeusz Różewicz
Czesław Miłosz
Wisława Szymborska

PORTRETY TWÓRCÓW PROZY I POEZJI DLA DZIECI

Nr katalogu 214 Nr MENiS */* Cena 381.30 zł

 Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Znajduje zastosowanie w kształceniu zintegrowanym, polonistycznym w klasach IV-VI oraz w pewnym stopniu także w wychowaniu przedszkolnym w zakresie kształcenia językowo – literackiego. Odpowiada potrzebom nauczycieli, mającym na celu rozbudzanie w dziecku motywacji czytania, rozwijania umiejętności odbioru dzieł literackich, wprowadzenia w tradycje kultury narodowej i europejskiej. Zestaw pomocy wspomaga pracę dydaktyczno – wychowawczą z lekturą. sprzyja urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy, a także uaktywnieniu wychowanków podczas lekcji. Proponowane pomoce dydaktyczne pozostawiają nauczycielowi wiele swobody w ich doborze w wykorzystaniu w trakcie zajęć.

Zestaw pomocy dydaktycznych składa się z następujących elementów:

• 23 plansz z portretami twórców literatury dziecięcej,

Hans Christian Andersen
Adam Bahdaj
Jan Brzechwa
Alina i Czesław Centkiewicz
Wanda Chotomska
Jan Grabowski
Tove Marika Jansson
Lars August Kutsson Gösta

Maria Konopnicka
Maria Kownacka
Maria Krüger
Astrid Lindgren
Hugh Jonem Lofting
Kornel Makuszyński
Siergiej Michałkow
Adam Mickiewicz

Alan Aleksander Milne
Joanna Papuzińska
Charles Perrault
Janina Porazińska
Henryk Sienkiewicz
Ewa Szelburg-Zarembina
Julian Tuwim

58 barwnych obrazków z postaciami wybranych dzieł literackich.

Cena detaliczna 381.30 zł (zawiera podatek VAT)

Co oferujemy?

Najbardziej praktyczne i przydatne elementy wyposażenia dla szkół i przedszkoli

Meble szkolne i przedszkolne

Wyposażenie dla szkół i przedszkoli.

Pomoce dydaktyczne

Praktyczne pomoce edukacyjne.

Place zabaw

Piękne place zabaw dla placówek oświatowych i nie tylko.

Zabawki

Zabawki dla dzieci o walorze edukacyjnym.

Atrakcyjne, dla dzieci, wysoka jakość

Nadal nie wiesz na co się zdecydować?
uwaga
Close Menu