Wyposażenie dla szkół i przedszkoli

Pomoce dydaktyczne

Najnowsze pomoce dydaktyczne

Nasza wiedza i doświadczenie na rynku mebli szkolnych sprawiają, że jesteśmy profesjonalistami w swojej dziedzinie i dążymy do osiągnięcia perfekcji wykonywanych przez nas usług. Zrealizujemy każde zamówienie, wykonujemy stoły i krzesła nawet nietypowe pod oczekiwania klientów.

FORMY WYPOWIEDZI

FORMY WYPOWIEDZI Pomoc edukacyja zawiera materiały pomocnicze przydatne na lekcjach języka polskiego. Tablice prezentują cztery rodzaje pism użytkowych: zaproszenia, ogłoszenia, listu otwartego, podania. Dotyczą informacji ogólnych, przedstawiają wzór i schemat poszczególnych pism. Do tablic dołączone są scenariusze lekcji dla szkoły podstawowej i gimnazjum. W zestawie znajdują się takie tablice: Tablica 1 - informacje ogólne dotyczące zaproszenia. Tablica 2 - schemat zaproszenia. Tablica 3 - wzór zaproszenia. Tablica 4 - informacje ogólne dotyczące ogłoszenia. Tablica 5 - schemat ogłoszenia. Tablica 6 - wzór ogłoszenia. Tablica 7 - informacje ogólne dotyczące listu otwartego. Tablica 8 - schemat listu otwartego. Tablica 9 - wzór listu otwartego. Tablica 10 - informacje ogólne dotyczące podania. Tablica 11 - schemat podania. Tablica 12 - wzór podania.

WOS - pakiet edukacyjny

WOS - pakiet edukacyjny Nr katalogu 243 Nr MENiS */* Pragniemy Państwu przedstawić pakiet edukacyjny do przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Pakiet ten ma na celu pomóc Państwu w prowadzeniu lekcji dotyczących transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 r. oraz Konstytucji III RP, przeznaczony jest on do szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. W zestawie znajdują się takie tablice: Plansza 1 Przedstawia opisaną w punktach transformację ustrojową i powstanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Plansza 1A Pokazuje głównych przedstawicieli opozycji: Lech Wałęsa, Bronisław Geremek i Tadeusz Mazowiecki. Plansza 1B Zdjęcie przedstawia prace opozycji i ówczesnych władz rządzących w sprawie przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce od 6 lutego do 5 kwietnia 1989r. tzw. „Okrągły Stół” Plansza 2 Przedstawia siedem zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Plansza 3 Przedstawia budowę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i główne założenia zawarte w poszczególnych rozdziałach konstytucji. Plansza 4 Zawiera dziesięć historycznych konstytucji w dziejach Polski. Każda z nich opatrzona jest datą i nazwą. Plansza 5 Tekst preambuły łac. praeambulum - czyli uroczystego wstępu do konstytucji RP powołujący się na polskie tradycje historyczne oraz ważne wartości tj. prawda, sprawiedliwość dobro, piękno.

ARYTMETYKA I ALGEBRA kl IV - VI

Nr katalogu 242 Nr MENiS */* Arytmetyka i algebra to zestaw tablic do wykorzystania na zajęciach matematyki drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV - VI szkoły podstawowej). W zestawie znajdują się takie tablice: 1 — Działania arytmetyczne 2a, 2b — Prawa działań 3 — Rzymski system zapisu liczb 4 — Zbiory liczbowe 5a, 5b, 5c, 5d, — Porównywanie ułamków zwykłych 5e, - Działania na ulamkach zwykłych 6a — Ułamki dziesiętne 6b — Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000... 6c — Działania pisemne na ułamkach dziesiętnych 7a — Liczby całkowite 7b — Działania na liczbach całkowitych 8 — Potęgi, 9 — Pierwiastki 10 — Procęty 11 — Jednostki masy 12 — Kalendarz i czas 13 — Droga, prędkość czas — Zestaw do tworzenia liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym — Zestaw do tworzenia ułamków dziesiętnych — Zestaw do tworzenia liczb w systemie rzymskim

ZABURZENIA ODŻYWIANIA - anoreksja i bulimia

Nr katalogu 241 Nr MENiS */* Mamy przyjemność przedstawić Państwu pakiet edukacyjny dotyczący zaburzeń odżywiania u młodzieży. Anoreksja i bulimia to niezwykle gro?ne zaburzenia odżywiania. Zaburzenia te dotyczą najczęściej dziewcząt i młodych kobiet, które ulegając modzie na chudość stopniowo popadają w obsesję na ten temat. Anoreksja i bulimia ze względu na swój postępujący charakter są niebezpieczne dla zdrowia, mogą też być gro?ne dla życia. Wymagają postępowania medycznego, niejednokrotnie leczenia szpitalnego i długiej psychoterapii. W zestawie znajdują się takie tablice: 1 - Zaburzenia odżywiania - anoreksja i bulimia 2 - Anoreksja - moda która zabija 3-7 - Anoreksja - jadłowstręt psychiczny 8 - Anoreksja - to niebezpieczna, przewlekła a nawet śmiertelna choroba 9-14 - Bulimia - żarłoczność psychiczna 15 - Jak możesz uniknąć zabużeń odżywiania 16 - Zaburzenia odżywiania - anoreksja i bulimia

TABLETKA WOLI

Nr katalogu 239 Nr MENiS */* Mamy przyjemność przedstawić państwu pakiet edukacyjny o tabletkach woli tzw. narkotyku gwałtu. Narkotyki te stosowane są często w czasie dyskoteki, zabawy w pubie, imprezy towarzyskiej. Podawane osobie bez jej zgody, wsypane ukradkiem do napoju, powodują, że traci ona świadomość tego, co się z nią dzieje. Osoba taka może zostać skrzywdzona, zgwałcona, porwana, okradziona. Dlatego tak ważne jest, aby młodzież miała świadomość niebezpieczeństw, jakie mogą na nią czyhać w czasie takich zabaw. W zestawie znajdują się takie tablice: 1. Narkotyki woli - w potocznej mowie narkotyki gwałtu. 2. Charakterystyka narkotyków woli. 3. Rozpoczyna historię pewnej młodej dziewczyny o imieniu Ewa. 4. Ewa na dyskotece bawiła się z nowo poznanym chłopakiem. 5. W pewnym momencie chłopak zaproponował jej... zimny napój. 6. Chwilę po wypiciu napoju Ewa poczuła się dziwnie. 7. Gdy Ewa wróciła do domu opowiedziała o wszystkim mamie. 8. Ewa długo nie mogła pogodzić się z tym co ją spotkało. 9. Podawanie narkotyków woli osobie bez jej wiedzy jest przestępstwem. 1. Jak można ustrzec się przed narkotykami osłabiającymi wolę.

PALENIE PAPIEROSÓW

Nr katalogu 237 Nr MENiS */* Zestaw przedstawia przyczyny, objawy i skutki palenia papierosów, ze szczególnym uwzględnieniem tego problemu wśród dzieci i młodzieży. Ukazuje jakie szkody powoduje nikotyna w zdrowiu młodego człowieka i jakie koszty ponosi społeczeństwo. W zestawie znajdują się takie tablice: 1. Dlaczego ludzie palą; 2. Tytoń to szkodliwa substancja; 3. Zakaz sprzedaży papierosów nieletnim; 4. Palenie przyczyną wielu chorób; 5. Problem palenia wśród uczniów; 6. Uzależnienie od nikotyny - objaw 1; 7. Uzależnienie od nikotyny - objaw 2; 8. Uzależnienie od nikotyny - objaw 3; 9. Uzależnienie od nikotyny - objaw 4; 10. Uzależnienie od nikotyny - objaw 5.

AGRESJI - STOP !!!

Nr katalogu 236 Nr MENiS */* Przemoc coraz częściej towarzyszy uczniom podczas ich codziennych zajęć w szkole, ale przejawy agresji zauważyć można już w przedszkolu, nawet w najmłodszych grupach wiekowych. Obserwacje dowodzą, iż zachowania agresywne wśród dzieci z roku na rok nasilają się i przyjmują coraz to nowe formy. Brak reakcji ze strony nauczyciela, wychowawcy, rodzica oznacza przyzwolenie – dlatego też nie można pozostać obojętnym na agresję, nie wolno także pozostawić samej sobie „ofiary przemocy”. Każde z dzieci ma prawo do bycia sobą, do miłości, do sprawiedliwości, za złe zachowanie jednak każde z nich może być ukarane byle nie fizycznie, po uprzednim wyjaśnieniu błędu. Aby zminimalizować przejawy agresji wśród dzieci działania profilaktyczne winny być prowadzone już od najmłodszych lat, poprzez wszystkie lata pobytu w przedszkolu, a pó?niej i w szkole. Pomoc dydaktyczna ułatwi nauczycielom rozwiązanie problemu przemocy w każdej grupie wiekowej. Cel ogólny to zminimalizowanie przejawów agresji wśród dzieci, zaś cele szczegółowe: o Kształtowanie u dzieci postaw empatii, reagowania na akty przemocy. o Uczenie dzieci zasad pozytywnego kontaktu i budowania pozytywnych relacji koleżeńskich. o Rozumienie wartości koleżeństwa, dobroci, uczciwości i obowiązkowości. Przestrzeganie i nazywanie tych wartości w naturalnych sytuacjach. o Próby rozwiązywania zaistniałych konfliktów w drodze negocjacji, przeciwstawianie się przemocy podczas zaistniałych sporów.

STERYDY

Nr katalogu 235 Nr MENiS */* Mamy przyjemność przedstawić Państwu pakiet edukacyjny ,,Sterydy’’. Obserwujemy od jakieś czasu niepokojące zjawisko przyjmowania przez młodzież, bez zaleceń lekarskich sterydów anabolicznych. Substancje te wykorzystywane są przez osoby, którym wydaje się, że wielką wartością w życiu jest bycie dużym i silnym fizycznie . Osoby takie chcą mieć sylwetkę atlety, bez najmniejszego wysiłku fizycznego, jedynie poprzez zażycie tabletki. Taka postawa jest niezwykle niebezpieczna, albowiem młodzież nie zdaje sobie sprawy z ewentualnych konsekwencji takich zachowań. Substancje sterydowe nie są obojętne dla zdrowia młodego człowieka, a przyjmowane poza kontrolą medyczną mogą wyrządzić wiele szkód. Warto również podkreślić, że najlepsi sportowcy, medaliści, którzy mają piękne, zdrowe, wysportowane ciała nie osiągają takiego wyglądu przyjmując sterydy, ale ćwicząc i dbając o swoje zdrowie. Tablice prezentują: 1. Wyjaśnia przyczyny przyjmowania przez młodych substancji sterydowych; 2. Wyjaśnia czym są substancje sterydowe; 3. Wyjaśnia, iż przyjmując sterydy nie akceptujemy swojego wyglądu; 4. Wyjaśnia, że przyjmowanie sterydów wyrządza poważne szkody fizyczne; 5. Opisuje szkody zdrowotne po przyjmowaniu substancji sterydowych; 6. Mówi o szkodach natury psychicznej po przyjmowaniu substancji sterydowych; 7. Mówi o poważnych stratach natury społecznej; 8. Portret młodego chłopaka uzależnionego od przyjmowania sterydów; 9. Zachęca do dokonywania dobrych dla siebie wyborów; 10. Przybliża straty z przyjmowania sterydów i zyski z ich nie przyjmowania..

KOLOROWY ROK

Nr katalogu 234 Nr MENiS */* To niezbędna pomoc dydaktyczna dla nauczycieli I etapu edukacji. Nauczanie zintegrowane to specyficzny okres w edukacji szkolnej dziecka, powinno sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi osobowości i przygotować je do systematycznej nauki na wyższych szczeblach kształcenia. Rozwiązywanie, a szczególnie samodzielne konstruowanie rozmaitych zagadek, rebusów wyzwala myślenie twórcze dziecka, daje poczucie własnej wartości, dostarcza wiary we własne siły, a także budzi pozytywną motywację do nauki. Pomoc ta, wykorzystywana na zajęciach rozbudzi wielostronną aktywność uczniów, ułatwi przygotowanie wiedzy, nauczy logicznego myślenia, stanie się rozrywką umysłową. „KOLOROWY ROK” - to pomoc naukowa, która ułatwi nauczycielom nauczania zintegrowanego realizację programu z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, artystycznej. W skład zestawu wchodzą: • personifikacje czterech pór roku, • plansze z nazwami miesięcy, roślinami i zjawiskami charakterystycznymi dla każdego z nich, • kalendarium życia roślin i zwierząt, • plansza – kwartał, znaki rzymskie, • plansza – wyjaśniamy trudne pojęcia, • matematyczne łamigłówki- tydzień • bogaty materiał literacki, może być wykorzystany na zajęciach polonistycznych, matematycznych, plastycznych.

PRZYJACIELSKA POMOC

Nr katalogu 233 Nr MENiS */* Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3-6 lat oraz do pracy w szkole podstawowej w nauczaniu początkowym. Pomoc składa się z 6 kompletów ilustracji dostosowanych do podanej niżej literatury. W każdym komplecie znajdują się ilustracje zakończone układanką z puzzli stanowiącą zakończenie poszczególnych przygód, Cele ogólne zestawów: • zapoznanie dzieci z tym, co dzieje się w przyrodzie w różnych porach roku, • poznawanie zwierząt w naturalnym środowisku, • wypowiadanie się na temat treści obrazków o ciepłych, jasnych żywych barwach, • poznawanie środowisk przyrodniczych, • analiza treści utworów literackich, • okazywanie wzajemnej życzliwości. Tytuły poszczególnych kompletów: 1. Przygoda z grzybkiem - pejzaż jesienny, 2. Przygoda nad wodą - pejzaż wiosenny, 3. Przygoda z kółkami - pejzaż letni, 4. Przygoda z okręcikiem - pejzaż letni, 5. Przygoda z tyczką - pejzaż wiosenny, 6. Przygoda z jabłkiem - pejzaż jesienny. W skład kompletu wchodzi 46 i 1/2 kartek B3.

UROCZYSTOŚCI PEŁNE RADOŚCI

Nr katalogu 232 Nr MENiS */* Poszczególne cele opracowano na podstawie programu wychowania przedszkolnego "Moje przedszkole" wydanego przez MAC Edukacja SA, Kielce 2002r. Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku od 3-6 lat oraz do pracy w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym. Cele ogólne zestawów: • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, • nauka logicznego myślenia i rozumienia, • poznawanie tradycji i zwyczajów ludowych, • budzenie szacunku do członków rodziny, • rozumienie informacji przekazywanych w sposób niewerbalny. Każdy zestaw składa się z 5 obrazów tworzących chronologiczną całość, obraz 6 w zestawie to tematyczna krzyżówka, której rozwiązanie tworzy treść danej historyjki. Do każdego zestawu przypisany jest wiersz oraz zagadka. Poszczególne obrazy zawierają akcesoria zmienne, przypinane na rzepy. Komplet składa się z 6 zestawów historyjek obrazkowych o tematyce: 1. Święta Bożego Narodzenia, 2. Dzień Babci i Dziadka, 3. I Dzień Wiosny - Topienie Marzanny, 4. Święta Wielkanocne, 5. Dzień Matki i Ojca, 6. Wszystkie dzieci są nasze. W skład kompletu wchodzi 48 i 1/2 kartek B3 w tym 8 plansz podwójnych (format 2 x B3).

HIGIENA cz II.

Nr katalogu 231 Nr MENiS */* Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości człowieka. Warunkuje możliwość działania, radość życia, poczucie szczęścia. Potrzebą naszych czasów jest wdrażanie i upowszechnianie współczesnych osiągnięć kultury zdrowotnej poprzez proces wychowawczy. Proponowany zestaw pomocy dydaktycznych wspomaga kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków związanych z prawidłowym odżywianiem, higieną otoczenia oraz przybliża różnorodne formy rekreacji ruchowej. Do najważniejszych zagadnień należą: - higiena osobista i otoczenia, czyli higiena ciała, miejsca pracy i wypoczynku, - aktywność ruchowa, praca, wypoczynek, czas wolny z naciskiem na właściwy rozkład zajęć w ciągu dnia, - czynna postawa zapobiegająca chorobom i infekcjom w tym znajomość pracy lekarza. Zestaw obejmuje następującą tematykę: 1. Higiena otoczenia. · Plansza "Dbam o porządek" (format 6 x B3) 2. Prawidłowe odżywianie. · Plansza poglądowa "Zdrowy człowiek" (format 2 x B3) · Plansza do umieszczania ruchomych elementów uwzględniająca wartość odżywczą posiłków i ich liczbę oraz regularność spożywania w ciągu dnia. (format 4 x B3 3. Aktywny wypoczynek. · Plansza "Wypoczywam aktywnie" - lato. (format 6 x B3) · Plansza "Wypoczywam aktywnie" - zima. (format 6 x B3)

CZYTAM ROZUMIEM

Nr katalogu 230 Nr MENiS */* Pomoc ta służy do pracy z całą grupą dzieci, z małą ich grupką jak i do pracy indywidualnej z dzieckiem. Każdy zestaw to obrazek plus wyrazy do każdej litery, treść obrazka, nowy zestaw wyrazów (uwzględniający "nową" literę - patrz tabela), propozycje zdań do ułożenia oraz ćwiczeń - zadań do wykonania przez dzieci z wykorzystaniem wyrazów wcześniej wprowadzonych. Zestaw ten zawiera 21 obrazków przedstawiających postacie, przedmioty, oraz około 150 wyrazów i znaków interpunkcyjnych na bazie których dziecko nabywa umiejętności czytania w sposób narastający wraz z kolejno poznawanymi literami. Zestaw zawiera jeszcze: * kartoniki z kropką - kończącą zdania, * kartoniki ze znakiem zapytania, * kartoniki z wykrzyknikiem, * zestaw kartoników z cyframi od 0 do 10 oraz znakami matematycznymi: +, -, =, >, <, * zestaw kartoników obrazujących liczbę oraz jej zapis w postaci równania matematycznego.

HIGIENA cz I.

Nr katalogu 229 Nr MENiS */* Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości człowieka. Warunkuje możliwość działania, radość życia, poczucie szczęścia. Potrzebą naszych czasów jest wdrażanie i upowszechnianie współczesnych osiągnięć kultury zdrowotnej poprzez proces wychowawczy. Zestaw pomocy dydaktycznych wspomaga kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków higieniczno - kulturalnych i zdrowotnych. Do najważniejszych należą: - higiena osobista i otoczenia, czyli higiena ciała, miejsca pracy i wypoczynku, - aktywność ruchowa, praca, wypoczynek, czas wolny z naciskiem na właściwy rozkład zajęć w ciągu dnia, - czynna postawa zapobiegająca chorobom i infekcjom w tym znajomość pracy lekarza. Część pierwsza zestawu pomocy dydaktycznych "Higiena" obejmuje następującą tematykę: 1. Higiena osobista. 2. Racjonalny rozkład zajęć w ciągu doby, tygodnia. 3. Ubiór odpowiedni do wykonywanych czynności i warunków atmosferycznych. 4. Powiedzenia i przysłowia dotyczące tematyki zdrowotnej. 5. Dolegliwości chorobowe wraz z nazwami specjalności lekarskich. 6. Zegar. Rozkład zajęć w ciągu dnia z uwzględnieniem czasu trwania w obrębie doby.

DZIECKO W EUROPIE

Nr katalogu 228 Nr MENiS */* Kształcenie i wychowanie w szkole ma służyć rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, przedsiębiorczości, szacunku dla innych, miłości ojczyzny oraz poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa cywilizacyjnego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. Cele i zadania edukacji europejskiej rozpatruje się w trzech aspektach: nauczaniu o Europie, nauczaniu w Europie i dla Europy. Proponowany zestaw pomocy dydaktycznych dostarcza dziecku podstawowej wiedzy na temat Europy, wspólnej historii i dziedzictwa kulturowego. Sprzyja realizacji następujących treści kształcenia: 1. kontynenty świata, 2. położenie Polski w Europie, 3. najbliżsi sąsiedzi Polski, 4. symbole narodowe wybranych państw, 5. życie dzieci w innych krajach, 6. narody słowiańskie i inne żyjące w Europie, 7. wielcy ludzie, 8. budzenie szacunku dla pracy ludzkiej i jej wytworów. Zestaw pomocy dydaktycznych obejmuje następujące elementy: 1. Portrety "Ojców Europy". 2. Mapa Europy z wyszczególnionymi flagami państw. 3. Zestaw kartoników z nazwami państw i ich stolic. 4. Krzyżówka z zestawem liter. 5. Plansze poglądowe - zabytki Europy. 6. Puzzle - stroje ludowe wybranych państw europejskich. 7. Rebusy - państwa założycielskie Unii Europejskiej.

POZNAJEMY LICZBY cz. II

Nr katalogu 222 Nr MENiS 2193/2007 Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z wymaganiami programowymi kształcenia zintegrowanego. Odpowiada potrzebom nauczycieli, mającym na uwadze wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej, polonistycznej i środowiskowej. Plansze poglądowe z monograficznym opracowaniem liczb od 11 do 20 oraz czytelna oś liczbowa pozwalają na kształtowanie pojęcia liczby naturalnej z zachowaniem jej najważniejszych aspektów. Dziecko rozumie liczbę naturalna jako syntezę liczby kardynalnej, porządkowej, miarowej i algebraicznej. Ponadto różnorodność tematyki zestawu sprzyja zintegrowaniu z pozostałymi edukacjami oraz urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy, a zwłaszcza uaktywnieniu uczniów podczas zajęć. Zestaw plansz poglądowych - miesiące, jak i ich uzupełnienie w postaci kartoników z nazwami miesięcy, ich zapisem rzymskim oraz nazwa i liczba dni, sprzyja nabywaniu przez dziecko umiejętności określania czasu kalendarzowego. Proponowane pomoce dydaktyczne pozostawiają wiele swobody nauczycielowi w ich doborze i wykorzystaniu w trakcie zajęć. Pakiet zawiera: 1. - Plansze z monograficznym opracowaniem liczb od 11 do 20. 2. - Plansze poglądowe - miesiące. 3. - Kartoniki z nazwami miesięcy. 4. - Kartoniki z zapisem znaków rzymskich. 5. - Zestaw kartoników z liczba dni miesiąca. 6. - Oś liczbowa. 7. - Termometr. 8. - Nazwy dni tygodnia.

ROZWÓJ TECHNIKI - ROZWOJEM CZŁOWIEKA

Nr katalogu 219 Nr MENiS */* Celem stworzenia tablic dydaktycznych jest pomoc dzieciom klas IV-VI w lepszym zrozumieniu otaczającego świata, bo ten świat w coraz większym stopniu, to świat techniki. Jednocześnie jest to pomoc dla nauczycieli, gdzie w zwartej, atrakcyjnej formie zebrane są istotne informacje zawarte w podstawie programowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tablice wykorzystane jako elementy prezentacji danego tematu na pewno podniosą walory lekcji. Cechą techniki jest jej dynamiczny progres, co zmusza nas do zmiany niektórych standartowych zagadnień, aby uczynić je bliższe uczniowi. Wzrost liczby urządzeń, z którymi styka się człowiek, wymusza coraz większe zwracanie uwagi na bezpieczeństwo. Dawniej zagrożenie miało cechy fizycznego oddziaływania np. okaleczenie, oparzenie. Dzisiaj dochodzi do tego narażenie zdrowia oddziaływaniem różnego rodzaju promieniowania emitowanego przez nasze urządzenia np. telefony komórkowe, mikrofalówki, urządzenia nawigacji satelitarnej. Dlatego należy zwracać uwagę na różne aspekty ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Omawiając każdy temat nie wolno zapominać o istotnej roli recyklingu, który dla społeczeństw wysokorozwiniętych musi być nie odłącznym elementem życia. Przyszłość społeczeństw technologicznych, to będzie pewien rodzaj obiegu zamkniętego Dlatego istnieje potrzeba wdrażania społeczeństwa do nawyku ekologicznego spojrzenia na zużyty materiał jako surowiec wtórny. Kształtowanie u dzieci świadomości potrzeby ochrony środowiska, potrzeby segregacji odpadów jest nieodłącznym elementem nauczania techniki w budowaniu właściwych postaw przyszłych obywateli. Zagadnienia wybrane do prezentacji na planszach nie wyczerpują całej listy wszystkich tematów zawartych w podstawie programowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej, ale stanowią na pewno witalną jej część. Pakiet zawiera 8 tablic informacyjnych : • Materiały i przybory rysunkowe, • Narzędzia do obróbki drewna, • Budowa roweru, • Właściwości i zastosowanie drewna, • Surowce papiernicze i ich przeróbka, • Podział włókien i ich pochodzenie • Sprzęt gospodarstwa domowego. • Oświetlenie, • Obwody elektryczne.

WINDOWS XP - PODSTAWOWA OBSŁUGA SYSTEMU

Nr katalogu 218 Nr MENiS */* Spis tablic pomocy edukacyjnej Windows XP - podstawowa obsługa systemu" o Logowanie do systemu operacyjnego Windows XP o Pulpit systemu operacyjnego Windows XP o Menu start systemu operacyjnego Windows XP o Okna folderów w systemie operacyjnym Windows XP o ZawartoEç folderu mój komputer o Foldery, pliki, skróty o Poruszanie si´ po folderach o Kopiowanie dokumentów o Przenoszenie dokumentów o Usuwanie dokumentów o Tworzenie folderów o Tworzenie skrótów/ Zmiana nazwy plików, folderów i skrótów o Uruchomianie i zamykanie aplikacji o Wyszukiwanie danych o Wyszukiwanie danych /1 o Wyszukiwanie danych /2 o Wyszukiwanie danych /3 o Wyszukiwanie danych /4 o Tworzenie dokumentów, zapisywanie zmian w dokumentach /1 o Tworzenie dokumentów, zapisywanie zmian w dokumentach /2 o Kalkulator o Program graficzny Paint o Edytor tekstu Wordpad /1 o Edytor tekstu Wordpad /2 o Drukowanie dokumentów /1 o Drukowanie dokumentów /2 o Drukowanie dokumentów /3 o Rozrywka /1 o Rozrywka /2 o Rozrywka /3 o Rozrywka /4 o Rozrywka /5 o Rozrywka /6 o Multimedia o Opis klawiatury

WSZYSTKO O NARKOTYKACH

Nr katalogu 216 Nr MENiS */* Pakiet ten adresowany jest do specjalistów. Niektóre z plansz możecie Państwo wykorzystać na zajęciach z młodzieżą, jednak niektóre ze względu na charakter instruktażowy przeznaczone są tylko dla osób dorosłych. Wasi wychowankowie prawdopodobnie i tak znają większość z tych środków, jednak ważne jest aby nie wywoływać niepotrzebnego zainteresowania i niezdrowej ciekawości. Cała nowoczesna profilaktyka jest nastawiona nie na jakiś środek i opowiadanie o nim jest, raczej zorientowana na zachowanie, postawy, wybory Wybór co do zastosowania plansz zostawiamy Państwu wierząc w Wasz profesjonalizm. Mamy nadzieję, że plansze wykorzystacie w zajęciach z rodzicami i opiekunami dzieci i młodzieży, uwrażliwiając ich na sprawy związane z posiadaniem, hodowlą i używaniem narkotyków przez ich podopiecznych. Mamy nadzieję ze niniejszy pakiet pomoże Państwu lepiej zrozumieć zjawiska i stać się bardziej kompetentnym i sprawczym w waszej pracy. Pakiet zawiera: • 28 tablic informacyjnych, • spis najważniejszej literatury poświęconej zjawisku narkomanii, • linki do stron internetowych związanych z tematem

MAŁY ORNITOLOG cz.II

Nr katalogu 215 Nr MENiS */* Pomoc dydaktyczna do wykorzystania w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, do zagadnień przyrodniczych jako pomoc demonstracyjna dla nauczyciela, również jako materiał ćwiczeniowy dla dziecka. Do ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej. Służyć może także do ilustrowania tekstów z literatury dziecięcej lub do zastosowania w teatrzykach, ponadto do ćwiczeń plastycznych utrwalający wygląd ptaków. W placówkach realizujących ścieżki proekologiczne - salki dydaktyczne w Parkach Krajobrazowych, Centrach Edukacji Przyrodniczej itp. Celem jest zapoznanie z wyglądem i nazwą popularnych ptaków występujących w Polsce, ich trybem życia i charakterystycznymi odgłosami. Pakiet zawiera układanki 3- lub 4- częściowe (format B-5) + krążek CD:

PORTRETY TWÓRCÓW PROZY I POEZJI DLA DZIECI

Nr katalogu 214 Nr MENiS */* Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Znajduje zastosowanie w kształceniu zintegrowanym, polonistycznym w klasach IV-VI oraz w pewnym stopniu także w wychowaniu przedszkolnym w zakresie kształcenia językowo - literackiego. Odpowiada potrzebom nauczycieli, mającym na celu rozbudzanie w dziecku motywacji czytania, rozwijania umiejętności odbioru dzieł literackich, wprowadzenia w tradycje kultury narodowej i europejskiej. Zestaw pomocy wspomaga pracę dydaktyczno - wychowawczą z lekturą. sprzyja urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy, a także uaktywnieniu wychowanków podczas lekcji. Proponowane pomoce dydaktyczne pozostawiają nauczycielowi wiele swobody w ich doborze w wykorzystaniu w trakcie zajęć. Zestaw pomocy dydaktycznych składa się z następujących elementów: • 23 plansz z portretami twórców literatury dziecięcej, Hans Christian Andersen Adam Bahdaj Jan Brzechwa Alina i Czesław Centkiewicz Wanda Chotomska Jan Grabowski Tove Marika Jansson Lars August Kutsson Gösta Maria Konopnicka Maria Kownacka Maria Krüger Astrid Lindgren Hugh Jonem Lofting Kornel Makuszyński Siergiej Michałkow Adam Mickiewicz Alan Aleksander Milne Joanna Papuzińska Charles Perrault Janina Porazińska Henryk Sienkiewicz Ewa Szelburg-Zarembina Julian Tuwim • 58 barwnych obrazków z postaciami wybranych dzieł literackich.

POZNAJEMY LICZBY

Nr katalogu 212 Nr MENiS 2191/2007 Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z wymaganiami programowymi kształcenia zintegrowanego. Odpowiada potrzebom nauczycieli, mającym na uwadze wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej. Plansze poglądowe, zestawy liczmanów i elementów ułatwiających zapis symboliczny liczb, porównań i działań pozwalają na kształtowanie pojęcia liczby naturalnej z zachowaniem najważniejszych aspektów. Dziecko rozumie liczbę naturalną jako syntezę liczby kardynalnej, porządkowej, miarowej i algebraicznej. Ponadto różnorodność tematyki zestawu sprzyja zintegrowaniu z pozostałymi edukacjami oraz urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy, a zwłaszcza uaktywnieniu uczniów podczas zajęć. Proponowane pomoce dydaktyczne pozostawiają wiele swobody nauczycielowi w ich doborze i wykorzystaniu w trakcie zajęć. Pakiet edukacyjny zawiera: • plansze z monograficznym opracowaniem licz od 0 do 10, • zestaw kartoników z liczbami - uzupełnienie do plansz z monografiami liczb, • zestaw liczmanów, • plansze poglądowe do porównań liczebności zbiorów, • kartoniki z cyframi od 0 do 9 oraz znakami: >, <, =, +, -, • plansza do ćwiczeń rachunkowych o tematyce świątecznej, • zestaw liczmanów - uzupełnienie do planszy o tematyce świątecznej, • dwie ścienne kostki.

SIATKI BRYŁ I FIGURY PŁASKIE Szkoła podstawowa

Nr katalogu 210 Nr MENiS */* Komplet zawiera pomoce, które mają służyć nauczycielom matematyki w szkole podstawowej. Znajdują się w niej: - figury geometryczne po odpowiednim złożeniu ułatwią uczniom wyprowadzenie wzorów na obliczenie ich pól, - siatki graniastosłupów i ostrosłupów prostych, z których łatwo można złożyć bryły, Zastosowanie magnesów umożliwia łatwe przymocowanie do tablicy szkolnej, co odciąży nauczyciela od wykonywania rysunków. Pakiet edukacyjny zawiera siatki brył: • ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, • sześcianu (3 sztuki), • graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, • prostopadłościanu o podstawie prostokąta, • prostopadłościanu o podstawie kwadratu, • graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, • graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, • graniastosłupa o podstawie równoległoboku, • czworościanu foremnego, • ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, • ostrosłupa o podstawie prostokąta, • siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian, • Poradnik metodyczny.

MAŁY ORNITOLOG cz.I

Nr katalogu 209 Nr MENiS */* Pomoc dydaktyczna do wykorzystania w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, do zagadnień przyrodniczych jako pomoc demonstracyjna dla nauczyciela, również jako materiał ćwiczeniowy dla dziecka. Służyć może także do ilustrowania tekstów z literatury dziecięcej. W placówkach realizujących ścieżki proekologiczne - salki dydaktyczne w Parkach Krajobrazowych, Centrach Edukacji Przyrodniczej itp. Celem jest zapoznanie z wyglądem i nazwą popularnych ptaków występujących w Polsce, ich trybem życia i charakterystycznymi odgłosami. Pakiet edukacyjny zawiera 20 plansz + krążek CD

SIATKI BRYŁ I FIGUR GEOMETRYCZNYCH

Nr katalogu 208 Nr MENiS */* Komplet zawiera pomoce, które mają służyć nauczycielom matematyki w szkole podstawowej. Znajdują się w niej: - figury geometryczne po odpowiednim złożeniu ułatwią uczniom wyprowadzenie wzorów na obliczenie ich pól, - siatki graniastosłupów i ostrosłupów prostych, z których łatwo można złożyć bryły, Pakiet edukacyjny zawiera siatki brył: • ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, • sześcianu (3 sztuki), • graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, • prostopadłościanu o podstawie prostokąta, • prostopadłościanu o podstawie kwadratu, • graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, • graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, • graniastosłupa o podstawie równoległoboku, • czworościanu foremnego, • ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, • ostrosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, • ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego, • ostrosłupa o podstawie rombu, • graniastosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego, • graniastosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego, • ostrosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego, • ostrosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego, • ostrosłupa o podstawie prostokąta, • siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian, • Poradnik metodyczny.

NARKOTYKOM MÓWIĘ - NIE

NARKOTYKOM MÓWIĘ - NIE Nr katalogu 206 Nr MENiS 1736/2004 Mamy przyjemność przedstawić Państwu zestaw plansz " Narkotykom mówię - nie" Jest to pakiet edukacyjny służący prowadzeniu zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień od narkotyków. Skonstruowany jest on w sposób pozytywny, ukierunkowany na wybory prozdrowotne. Porusza różną tematyką związaną z pojęciem narkotyków: definicja narkotyków, mity i fakty dotyczące substancji psychotropowych, przyczyny i skutki sięgania po narkotyki, uzależnienie i problemy z nim związane, prawo a narkotyki. Pakiet przeznaczony jest dla młodzieży za szkół podstawowych i gimnazjum. Pakiet edukacyjny zawiera: • 37 kart B3, • 17 plansze edukacyjne z zawieszką, • Każda plansza zawiera treści tematyczne, • Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, • Poradnik metodyczny. Tematy plansz: 1. Zdrowy człowiek, 2. Zachowanie sprzyjające zdrowiu, 3. Jeżeli nie biorę narkotyków, 4. Narkotyki, 5. Mity i fakty na temat narkotyków, 6. Dlaczego młodzież sięga po narkotyki, 7. Osoba biorąca narkotyki traci, 8. Biorąc narkotyki narażam swój organizm, 9. Droga do uzależnienia, 10. Narkotyk oszukuje, 11. Uzależniony od narkotyków jest ktoś kto, 12. Handlarz narkotyków, 13. Jeśli ktoś proponuje Ci narkotyk zdecydowanie powiedz NIE, nie biorę narkotyków, 14. Pozornie nie gro?na "trawka" czyli marihuana, 15, Prawo i narkotyki, 16. Jeżeli wiesz, że ktoś z twoich kolegów bierze narkotyki 17. Twoje życie Twój mądry wybór.

CHROŃMY NASZE ŚRODOWISKO cz.II

Nr katalogu 202 Nr MENiS 1735/2004 Druga część "Chrońmy nasze środowisko" jest kontynuacją części I. Zawiera 7 tablic: Zwierzęta chronione - ptaki, płazy, gady i ssaki - wybrane zostały tylko niektóre z pośród licznej grupy zwierząt chronionych, formy ochrony przyrody, gleby wykorzystanie surowców wtórnych, oraz co niszczy warstwę ozonową. Polska należy do krajów, których najwcześniej podjęto i rozwinięto akcję ochrony przyrody, we Lwowie w 1868r. Sejm Krajowy wydał akt prawny, pierwszy tego typu na świecie, obejmujący ochroną tatrzańskie zwierzęta - kozicę i świstaka. Pakiet edukacyjny zawiera: • 7 plansz, • 32 karty B-3 • 52 elementy ruchome, • Plansze oprawione są w listwy z zawieszką, • Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, • Poradnik metodyczny Tematy plansz: • Zwierzęta chronione - ptaki, • Zwierzęta chronione - płazy i gady, • Zwierzęta chronione - ssaki, • środowisko naturalne, • Gleba - środowiskiem życia, • Wykorzystanie surowców wtórnych, • Przed czym chroni warstwa ozonowa i co ją niszczy.

GEOMETRIA, FUNKCJE

Nr katalogu 201 Nr MENiS 1714/2004 Teczka składa się z 39 plansz (w tym cztery połączone są, mogą być stosowane jako jedną duża plansza lub oddzielnie). Każdą z nich można powiesić lub umieścić na tablicy szkolnej za pomocą znajdujących się na odwrocie magnesów. Znajdują się w niej również siatki nietypowych ostrosłupów oraz siatka graniastosłupa pochyłego. Zastosowanie magnesów ułatwia szybkie złożenie bryły. Pakiet edukacyjny zawiera: • 50 kart B3, • 39 plansze edukacyjne z zawieszką, • Każda plansza zawiera treści edukacyjne, • 5 sztuk siatki nietypowych ostrosłupów oraz siatka graniastosłupa pochyłego, • Siatki zaopatrzone w magnesy, zastosowanie magnesów ułatwia szybkie złożenie bryły, • Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, • Poradnik metodyczny. Tematy plansz: 1. Kąty w kole, 2. Kąty wpisane oparte na tym samym okręgu, 3. Kąty wpisane oparte na półokręgu, 4. Kąty: środkowy i wpisany oparte na tym samym łuku, 5. Symetria osiowa, 6. Figury symetryczne względem prostej, 7. Punkty symetryczne względem osi układu współrzędnych, 8. Figury symetryczne względem osi układu współrzędnych, 9. Oś symetrii figur, 10. Symetria środkowa, 11. Figury symetryczne względem punktu, 12. Punkty symetryczne względem początku układu współrzędnych, 13. Figury podobne, 14. Cechy podobieństwa trójkątów, 15. Cechy przystawiania trójkątów, 16. Jednokładność, 17. Jednokładność prosta, 18. Jednokładność odwrotna, 19. Kąty w ostrosłupach, 20. Kąt między prostą a płaszczyzną, 21. Kąt dwusieczny, 22. Przekroje ostrosłupa, 23. Przekroje graniastosłupa, 24. Stożek, 25. Przekroje stożka, 26. Pole powierzchni i objętości stożka, 27. Walec, 28. Przekroje walca, 29. Pole powierzchni i objętości walca, 30. Kule, 31. Wykresy funkcji, 32. Wykresy funkcji liniowych /A, 33. Wykresy funkcji liniowych B/C, 34. Wykresy funkcji liniowych B/C, 35. Funkcje: rosnąca, malejąca, stała.

CHROŃMY NASZE ŚRODOWISKO cz.I

Nr katalogu 202 Nr MENiS 1735/2004 Zestaw pomocy pt. "Chrońmy nasze środowisko", część pierwsza zawiera 7 plansz, które można wykorzystać na lekcjach przyrody w klasach IV-VI, do wybranych treści ścieżki ekologicznej, na kółku przyrodniczym oraz niektóre w nauczaniu zintegrowanym. Już od najdawniejszych czasów niektóre gatunki roślin były chronione. Jednak dopiero w XIX wieku zaczęto w Europie chronić rośliny zagrożone wyginięciem, wprowadzając zakaz użytkowania lub niszczenia określonych gatunków występujących w stanie dzikim - tylko ważnych dla gospodarki człowieka, lecz także ze względów naukowych, kulturowych i z uwagi na funkcjonowanie całej przyrody. Pakiet edukacyjny zawiera: • 7 plansz, • 32 kart B-3. • 63 elementy ruchome, • Plansze oprawione są w listwy z zawieszką, • Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, • Poradnik metodyczny. Tematy plansz: 1. Wybrane rośliny chronione spotykane w lasach Polski, 2. Wybrane rośliny chronione spotykane na łąkach Polski, 3. Wybrane rośliny chronione obszarów górskich, 4. Powietrze - zanieczyszczenie, 5. Woda środowiskiem życia organizmów, 6. Lasy - bogactwo naturalne Ziemi, 7. Łąka - Znaczenie dla człowieka i środowiska.

PRZEMOC WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

Nr katalogu 199 Nr MENiS 1737/2004 Pragniemy przedstawić Państwu pakiet edukacyjny dotyczący przemocy rówieśniczej. Pakiet ten ma na celu dostarczanie wiedzy na temat, tak powszechnego w dzisiejszych czasach, zjawiska przemocy rówieśniczej. Materiały pakietu "Przemoc rówieśnicza" w połączeniu z scenariuszami zajęć lekcyjnych mogą być wykorzystane w szkołach (gimnazja i szkoły średnie) do prowadzenia zajęć profilaktycznych i włączone do szkolnego programu profilaktyki. Pakiet edukacyjny zawiera: • 32 kart B3, • 12 plansze edukacyjne z zawieszką, • Każda plansza zawiera treści edukacyjne, • Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, • Poradnik metodyczny. Tematy plansz: 1. Definicja przemocy rówieśniczej, 2. Rodzaje przemocy rówieśniczej, 3. Mity i fakty, 4. Społeczne i kulturowe uwarunkowanie przemocy, 5. Skąd się bierze przemoc rówieśnicza, 6. Media a agresja, 7. Grupy rówieśnicze, 8. Warunki prawidłowego rozwoju dziecka, 9. Łańcuch przemocy, 10. Sprawcy przemocy, 11. Ofiary przemocy, 12. Jak zapobiegać przemocy w szkole.

GEOMETRIA IV-VI cz.I

Nr katalogu 198 Nr MENiS 1713/2004 "Geometria kl. IV-VI" - przeznaczona jest jako pomoc dydaktyczna w realizacji, każdego programu nauczania matematyki w II etapie edukacyjnym. Przygotowane tablice mają uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne oraz ułatwić uczniom zrozumienie podstawowych pojęć geometrycznych, rozwinąć ich pamięć, wyobra?nię, abstrakcyjne myślenie i logiczne rozumowanie. Pakiet edukacyjny zawiera: • 44 kart B3, • 33 plansze edukacyjne z zawieszką, • Każda plansza zawiera treści edukacyjne, • 5 sztuk figur przestrzennych do złożenia, • Siatki zaopatrzone w magnesy, zastosowanie magnesów ułatwia szybkie złożenie bryły, • Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, • Poradnik metodyczny.

WSZYSTKO O PRZEMOCY

Nr katalogu 197 Nr MENiS */* Pragniemy przedstawić Państwu pakiet edukacyjny dotyczący przemocy. Składa się on z dwóch części: Cześć I - Przemoc w rodzinie i Część II - Przemoc rówieśnicza. Przeznaczony jest dla nauczycieli, pedagogów, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policjantów, kuratorów sądowych, pracowników Pomocy Społecznej, pielęgniarek szkolnych, środowiskowych oraz wszystkich osób pracujących z rodziną i młodzieżą.

ALKOHOLIZM JEST CHOROBĄ

Nr katalogu 196 Nr MENiS 1657/2004 Materiał opracowany został przez specjalistów psychoterapii uzależnień, skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych, szkół średnich, korzystać z niego mogą nauczyciele, pedagodzy szkolni, pielęgniarki, kuratorzy i policjanci. Jest to pakiet edukacyjny dla wszystkich osób zajmujących się pomaganiem drugiemu człowiekowi. Może być prezentowany rodzicom młodzieży wszystkich szkół na każdym poziomie wiekowym. Wydaje się ceną pomocą w pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgromadzony materiał spełnia rolę edukacyjną i jednocześnie profilaktyczną. Pakiet edukacyjny zawiera: • 48 kart B3, • 24 plansze edukacyjne z zawieszką, • Każda plansza zawiera treści edukacyjne, • Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, • Poradnik metodyczny. Tematy plansz: 1. Piwo, wino to nie napoje to alkohol, 2. Mity na temat alkoholu, 3. Mity na temat alkoholików, 3a. Wpływ alkoholu na funkcjonowanie człowieka w zależności od ilości wypitego alkoholu, 3b. Skutki nadmiernego picia na organizm, 4. Alkoholizm jest chorobą, 5. Objawy choroby alkoholowej, 5a-h. Krótkie charakterystyki poszczególnych objawów, 6. Fazy uzależnień, 7. Alkohol oszukuje, 8. Wpływ alkoholu na rodzinę, 9. Wpływ alkoholu na funkcjonowanie społeczne, 10. Wpływ alkoholu na funkcjonowanie społeczne, 11. Czym jest, a czym nie jest leczenie, 12. Jak możemy pomóc alkoholikowi, 13. Zadania samorządów gminnych.

POZNAJEMY ŚWIAT - ZWIERZĘTA

Nr katalogu 195 Nr MENiS 1674/2004 Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z wymaganiami programowymi kształcenia zintegrowanego. Odpowiada potrzebom nauczycieli, mającym na uwadze wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, plastycznej, technicznej, muzycznej i ruchowej. Sprzyja urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy, a zwłaszcza uaktywnieniu uczniów podczas zajęć. Proponowane pomoce dydaktyczne pozostawiają wiele swobody nauczycielowi w ich doborze i wykorzystaniu w kolejnych latach nauki pierwszego etapu edukacyjnego.

ŻYJ ZDROWO I BEZPIECZNIE

Nr katalogu 194 Nr MENiS 1738/2004 Materiał do profilaktyki pt. "Żyj zdrowo i bezpiecznie", który zawiera 10 plansz, przeznaczonych dla klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Tematy plansz: 1. Choroby cywilizacyjne i społeczne. 2. Alkohol a zdrowie człowieka. 3. Skutki palenia tytoniu. 4. Stop narkotykom. 5. Zdrowy styl życia - właściwe odżywianie. 6. Szkodliwe skutki hałasu. 7. Właściwe wykorzystanie czasu wolnego. 8. Komputer - korzyści i zagrożenia. 9. Mam poczucie wartości. 10. Terroryzm - zagrożeniem dla świata. Planszowe te będą pomocne zarówno uczniom jak i nauczycielom w realizacji zajęć związanych z profilaktyką. Zgromadzony materiał ukazuje z jakimi zagrożeniami styka się współczesny człowiek, jakie są tego konsekwencje. Bardzo dużym zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas są: nikotynizm, alkoholizm i narkomania. Plansze ukazują skutki wywołane używaniem narkotyków, paleniem papierosów czy piciem alkoholu. Ponadto przedstawiają sposoby właściwego odżywiania się, wykorzystania wolnego czasu oraz szkodliwości hałasu.

ŚWIAT PRZYRODY cz.II

Nr katalogu 192 Nr MENiS 1739/2004 II część " Świata przyrody" jest kontynuacją części I - przeznaczona jest jako pomoc dydaktyczna do lekcji przyrody w klasach IV-VI. Przygotowane plansz posłużą upoglądowieniu procesu nauczania, pozwolą na samodzielną pracę ucznia oraz utrwalić przyswojony materiał. Ponadto będą stanowić element dekoracyjny sal lekcyjnych. Pakiet edukacyjny zawiera: • 8 plansz, • 32 karty B-3, • 235 elementów ruchomych, • Plansze oprawione są w listwy z zawieszką, • Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, • Poradnik metodyczny. Tematy plansz: 1. Rodzaje owoców, 2. Łańcuchy pokarmowe, 3. Rodzaje lasów, 4. Kręgowce, 5. Rozmieszczenie lądów i oceanów - świat roślin i zwierząt, 6. Ruch obiegowy Ziemi w ciągu roku, 7. Oświetlenie Ziemi w ciągu Roku, 8. Określanie współrzędnych geograficznych.

UNIWERSALNA DOBIERANKA JĘZYKOWA

Nr katalogu 189 Nr MENiS */* Jest to pomoc dydaktyczna przygotowana z myślą o najmłodszych uczniach (w wieku 6-10 lat) rozpoczynających naukę języków obcych oraz rozwijających słownictwo polskie. W skład pomocy dydaktycznej wchodzą dwa elementy: I. Zestaw podstawowy; II. Suplementy językowe: 1. Język polski, 2. Język angielski, 3. Język niemiecki, 4. Język rosyjski. W skład zestawu wchodzi 15 tablic podkładowych oraz plansze z elementami ruchomymi, które można mocować do wspomnianych tablic za pomocą "rzepów". Elementy ruchome należy wyciąć nożyczkami.

ŚWIAT PRZYRODY cz. I

Nr katalogu 188 Nr MENiS 1739/2004 Przyrody nie można nauczać i uczyć się w oderwaniu od rzeczywistości przyrodniczej i nie korzystając z pomocy dydaktycznych. Istotną rolę odgrywają tutaj środki dydaktyczne w postaci plansz. Opracowane plansze posłużą nauczycielom jako pomoc dydaktyczna w prowadzeniu lekcji, a uczniom pozwolą zrozumieć złożoność przyrody ożywionej i nieożywionej, pobudzać wrażliwość na piękno świata przyrodniczego, kształtować postawę szacunku do zwierząt, roślin oraz odpowiedzialność za ich stan. Ponadto będą również wartościowym elementem dekoracyjnym, ponieważ walory estetyczne sal, w których odbywają się lekcje, odgrywają istotną rolę w procesie nauczania. Pakiet edukacyjny zawiera: • 13 plansz B3, • 190 elementów ruchomych, • Plansze oprawione są w listwy z zawieszką, • Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, • Poradnik metodyczny Tematy plansz: 1. Roślina nasienna,2. Budowa kwiatu, 2a. Schemat budowy pręcika, słupka i zalążka, 3. Typy kwiatostanów, 4. Liść, 5. Kształt liści, 6. Rodzaje łodyg, 7. Korzeń, 8. System korzeniowy, 9. Rośliny nagosienne, 10. Przyroda w czasie zmian pór roku, 11. Strefa roślinności w jeziorze, 12. Schemat biegu rzeki, 13. Składniki przyrody.

JĘZYK NIEMIECKI cz. III - gramatyka

Nr katalogu 187 Nr MENiS */* Prezentowana pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do wykorzystania w fazie zaawansowanej nauki języka niemieckiego. Zawiera ona najważniejsze zagadnienia z gramatyki realizowane w klasach gimnazjalnych (kurs kontynuacyjny). Wykorzystanie tej pomocy dydaktycznej na lekcjach języka niemieckiego umożliwi, ułatwi Państwu aktywizację ucznia, zmotywuje go do działania oraz pomoże rozwinąć u ucznia umiejętność rozwiązywania problemów. W skład kompletu wchodzi 11 tablic podkładowych oraz plansze z elementami ruchomymi, które są mocowane za pomocą rzepów na wymienionych tablicach.

JęZYK ANGIELSKI cz. III - gramatyka

Nr katalogu 186 Nr MENiS */* Jest to pomoc dydaktyczna do wykorzystania po zakończeniu pierwszej, początkowej fazy nauki języka, przede wszystkim w gimnazjach. Pomoc może być także wykorzystana w szkołach ponadgimnazjalnych, jeśli nauczyciel odpowiednio ją uzupełni. Problematyka zestawu jest uniwersalna, może zatem być wykorzystana przy większości podręczników. W skład kompletu wchodzi 11 zestawów, a niektóre z nich składają się z kilku tablic oraz z elementów ruchomych mocowanych na rzepy.

JĘZYK ANGIELSKI cz. II - gramatyka

Nr katalogu 185 Nr MENiS */* Jest to pomoc dydaktyczna do wykorzystania w początkowej fazie nauczania języka angielskiego w zakresie gramatyki, przede wszystkim w szkołach podstawowych. Pomoc może być również wykorzystana w szkołach ponadpodstawowych, jeśli nauczyciel odpowiednio ją uzupełni. Problematyka zestawu jest uniwersalna, zatem może być wykorzystywana przy większości podręczników. W skład kompletu wchodzi 15 tablic podkładowych oraz plansze z elementami ruchomymi, które mocowane są na wymienionych tablicach za pomocą „rzepów".

JĘZYK NIEMIECKI cz. II - gramatyka

Nr katalogu 184 Nr MENiS */* Prezentowana pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do wykorzystania w początkowej fazie nauczania języka niemieckiego w zakresie gramatyki. Można ją stosować w szkole podstawowej oraz w klasach 1-3 gimnazjum w kursie podstawowym. Ciekawy i atrakcyjny sposób prezentacji zagadnień gramatycznych umożliwia i wspiera proces aktywizowania całego zespołu klasowego. Tematyka proponowanych ćwiczeń związana jest z zainteresowaniami tak dzieci jak i młodzieży. W skład kompletu wchodzi 10 tablic podkładowych oraz plansze z elementami ruchomymi, które są mocowane za pomocą rzepów na wymienionych tablicach.

KATECHEZA DLA SZKÓŁ PODST. I GIMNAZJALNYCH

Nr katalogu 183 Nr MENiS */* Pomoc dydaktyczna, którą oddajemy do rąk nauczycieli przeznaczona jest do pracy na lekcjach katechezy w szkole podstawowej, zarówno w młodszych klasach jak i w starszych oraz gimnazjum. Zestaw plansz może być wykorzystywany na wielu godzinach lekcyjnych w ciągu roku katechetycznego, daje ona możliwość /zależnie od inwencji katechety/ pracy z całą klasą bąd?, w grupach, a także aktywizację katechezy. Uczniowie mają możliwość czynnego uczestnictwa w lekcji przez umieszczanie elementów rzepowych na planszach podkładowych. Zbiór plansz zawiera następujące tytuły: - Drabinka adwentowa, - Rok liturgiczny, - Palestyna życie i działalność Jezusa Chrystusa, - Kalendarz wielkopostny, - Tajemnice różańca świętego.

SZTUKA - PLASTYKA

Nr katalogu 175 Nr MENiS 1651/2004 Zestaw plansz przedstawia dziedziny sztuk plastycznych takich jak: • malarstwo • rze?bę • architektu­rę • grafikę • rzemiosło artystyczne. Na poszczególnych planszach zaprezentowane są reprodukcje, zdjęcia bąd? rysunki przedstawiające daną dziedzinę sztuki. Pozwala to przeanalizować jak zmieniało się na przestrzeni lat przedstawianie postaci człowieka w malarstwie lub jak zmieniała się architektura, które z rzemiosł artystycznych już zanikło, co to jest grafika i jak powstaje. Do plansz dołączone są napisy na karteczkach z rzepami, pozwala to uczniom na umieszczanie haseł pod odpowiednimi reprodukcjami lub rysunkami dla sprawdzenia swoich wiadomości. Następna część pomocy przedstawia środki wyrazu plastycznego takie jak: barwa i kompozycja. Plansze te omawiają • barwy podstawowe • barwy pochodne • pary barw dopełniających • cechy barw dopeł­niających • tworzenie barw złamanych • barwy złamane • wąską gamę barw ciepłych • wąską gamę barw zimnych • szeroką gamę barw • barwy achromatyczne • akcent barwny • koło barw • widmo światła białego • widzenie kolorów • relatywizm barw. Powyższe plansze mówią: co to jest barwa i jakie mamy jej rodzaje, jak je uzyskujemy, jak widzimy je w sąsiedztwie z inny­mi barwami, jak usystematyzować barwy, złamać kolor lub nadać akcent barwny. Następne plansze pokazują rodzaje kompozycji: • symetria jednoosiowa • symetria wieloosiowa • otwarta • zamknięta • rytmiczna • statyczna • dynamiczna; są one pokazane na przykładach ludowych wycinanek. Część metodyczna pomocy zawiera dokładny opis pomocy, siedem scenariuszy pracy z dziećmi przy pomocy plansz jak i kartki ćwiczeniowe do kserowania. Plansze zaopatrzone są w listwy z zawieszką.

MAGNES + RZEP (30sztuk)

Nr katalogu 178 Nr MENiS */* Magnes dodatkowo zaopatrzony w rzep pozwala na piętrowe układanie elementów ruchomych na tablicach. Można go stosować przy tablicach magnetycznych jak i welurowych.

ODRODZENIE PAŃSTWA POLSKIEGO

Nr katalogu 168 Nr MENiS 0855/1999 Mapa "Odrodzenie Państwa Polskiego" może być wykorzystana zarówno w gimnazjum, jak również w klasie trzeciej liceum ogólnokształcącym i technikum. W nowym programie gimnazjum może być pomocna w realizacji następujących tematów: 1. Narodziny II RP, 2. Walka Polski o istnienie, 3. Ukształtowanie granicy na wschodzie, 4. Walka o zachodnie granice Polski, 5. Odbudowa i scalenie kraju po I wojnie światowej.

TWIERDZENIE TALESA

Nr katalogu 161 Nr MENiS */* Pomoc ta pomoże w szybki i atrakcyjny sposób wytłumaczyć uczniom właściwe wyszukiwanie prawdziwych proporcji, które można napisać, gdy dwie proste przecinające się (lub ramiona kąta) przetniemy prostymi równoległymi. Materiały te mogą też ułatwić nauczycielowi sprawdzenie zrozumienia przez uczniów zasad dobierania odcinków proporcjonalnych. Natomiast w klasie VIII mogą posłużyć do przypomnienia tych zasad. Pomoc ta na pewno pozwala uczniom lepiej zrozumieć i na dłużej zapamiętać twierdzenie Talesa.

RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

Nr katalogu 160 Nr MENiS 0814/1999 Pomoc ma na celu naukę samodzielnego odnajdywania cech gatunkowych danego utworu. Wskazywanie na różnorodny charakter cech gatunkowych składających się na definicję poszczególnych gatunków (budowa utworu, temat, elementy świata przedstawionego). Naukę określania przynależności gatunkowej na podstawie określonych samodzielnie cech utworu. Pamięciowe opanowanie cech składających się na definicję określonych gatunków.

CYKLE ROZWOJOWE ROŚLIN

Nr katalogu 158 Nr MENiS 0686/1999 Jest to pomoc planszowa zawierająca: cykle rozwojowe mszaków, paprotników, nagonasiennych, okrytonasiennych, budowę kwiatu, proporcje gametofitu i sporofity. Część opisowa zawiera charakterystykę plansz, zestaw podstawowych wiadomości dotyczących plansz oraz bibliografię. Pomoc przeznaczona jest do nauki biologii w gimnazjum.

TAJEMNICE MÓRZ ŚWIATA

Nr katalogu 157 Nr MENiS 0688/1999 Pomoc przeznaczona jest do pracy w nauczaniu początkowym z uczniami kl. I-III, oraz dziećmi klas zerowych szczególnie przydatna będzie przy realizacji treści programowych z zakresu edukacji: plastyczno - społecznej, prozdrowotnej, ekologicznej Pomaga w zorganizowaniu kształcenia zintegrowanego. Plansze przedstawiają najbardziej typowe elementy flory i fauny morza, ciepłego, zimnego i Morza Bałtyckiego. Każdej planszy przyporządkowane są elementy ruchome, uzupełniające treści zawarte w planszach.

FIZYKA - III ZESTAW TABLIC FIZYCZNYCH

Nr katalogu 153 Nr MENiS 690/1998 Tablice przeznaczone są dla szkół podstawowych, gimnazjum liceum do wykorzystania na lekcjach fizyki jak również zajęć praktyczno - technicznych. Zestaw 12 tablic pozwoli na realizację zagadnień z magnetyzmu, elektromagnetyzmu i indukcji magnetycznej. Umożliwi proste wyjaśnienie działania transformatora, silnika elektrycznego, prądnicy, dzwonka elektrycznego i mierników. Kontakt wizualny z tablicami ułatwi uczniom zapamiętanie poznanych wiadomości. Pakiet edukacyjny zawiera 12 tablic: • pole elektrostatyczne, • pole magnetyczne, • pole magnetyczne Ziemi, • pole magnetyczne prądu, • siła elektrodynamiczne, • silnik elektryczny na prąd stały, • mierniki elektryczny, • dzwonek elektryczny, • indukcja elektromagnetyczna, • prądnica prądu jednokierunkowego, • prądnica prądu przemiennego, • transformator.

KULTURA SPOŻYWANIA POSIŁKÓW

Nr katalogu 152 Nr MENiS 0588/1998 Pomoc zawiera materiał pomocniczy do opanowania podstawowych zasad higieny, estetyki i kultury spożywania posiłków przez dzieci. Może być wykorzystany w zajęciach tematyczno - dydaktycznych z różnych działów "Programu wychowania w przedszkolu", których treści mogą przenikać się i korelować ze sobą. Zestaw zawiera wartości wychowawcze, poznawcze i dydaktyczne. Dodatkowo wyposażony jest w konspekt zajęć dla grupy 3-latków, 4-latków i 5-6-latków.

KĄTY W BRYŁACH

Nr katalogu 150 Nr MENiS */* Pomoc może być wykorzystywana do indywidualnej pracy ucznia, jak też umożliwia formę pracy w grupach. Zawiera ona osiem zestawów, z których każdy przeznaczony jest do jednej 3-4 osobowej grupy. Zestawy różnią się między sobą kolorami i oznaczeniami literowo - liczbowymi. Różnice te zapewniają samodzielną pracę oraz umożliwiają nauczycielowi szybkie sprawdzenie pracy uczniów. Pojedynczy zestaw składa się z 25-ciu kartoników z rysunkami rzutów równoległych brył przestrzennych z zaznaczonymi kątami. Kartoniki te oznaczone są symbolami literowymi w dolnym prawym rogu. Każdemu kartonikowi z rysunkiem odpowiada drugi, na którym umieszczona jest prawidłowa nazwa kąta. Kartoniki z nazwami kątów oznaczone są symbolami liczbowymi. Zadaniem ucznia lub grupy uczniów jest dopasowanie rysunkom kątów w bryłach odpowiednich nazw.

ORTOGRAFIA INACZEJ

Nr katalogu 149 Nr MENiS 592/1998 Komplet pomocy przeznaczony dla uczniów klas I-III. Może być wykorzystywany w klasach starszych do ćwiczeń ortograficzno-gramatycznych i w pracy wyrównawczej w zakresie usprawnienia kompetencji ortograficznych i nawyków bezbłędnej pisowni: • wyrazów zawierających ó i u, • wyrazów ch i h, • wyrazów z rz wymiennym i po spółgłoskach, • trudnych wyrazów, których pisownię trzeba zapamiętać. W płatkach 8 kwiatów słonecznika umieszczono ilustracje osób, roślin, zwierząt, zjawisk i rzeczy, w których nazwie tkwi trudność ortograficzna. Dziecko drogą manipulacji i ćwiczeń usprawniających koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową, odnajduje prawidłowy podpis do obrazka i pokonuje trudności ortograficznie, uzupełniając lukę w wyrazie literką, którą proponuje pszczółka. Zgromadzony w zestawie słoneczników materiał polonistyczny (wyrazowy) opracowany graficznie i ortograficznie stanowi grupę słownictwa, która najczęściej występuje w czynnej mowie dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Pakiet edukacyjny zawiera: • 8 kart B3 (ilustracyjne), • Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, • Plansze oprawione są w listwy metalowe z zawieszką, • Poradnik metodyczny.

JĘZYK NIEMIECKI cz. I - słownictwo

Nr katalogu 142 Nr MENiS 0505/1998 Jest to pomoc dydaktyczna do wykorzystania w początkowej fazie nauczania języka niemieckiego w zakresie słownictwa, przede wszystkim w szkołach podstawowych. Pomoc tę można wykorzystać w szkołach ponadpodstawowych, pod warunkiem wzbogacenia jej o dodatkowe ćwiczenia wykonane uprzednio przez nauczyciela. Tematyka zestawu jest uniwersalna, dzięki czemu można go dostosować do większości podręczników. W skład kompletu wchodzi 12 tablic podkładowych oraz plansze z elementami ruchomymi, które mocowane s? na wymienionych tablicach za pomoc? "rzepów". Pomoc ta ułatwi nauczycielowi aktywizację procesu nauczania, urozmaici metody pracy oraz wzmocni motywację uczniów do nauki języka niemieckiego, przede wszystkim zaś pozwoli w ciekawy sposób przyswoić wybrany zakres słownictwa.

TROPY STYLISTYCZNE

Nr katalogu 141 Nr MENiS 504/1998 Jest to środek dydaktyczny nie zbędny we wprowadzaniu i utrwalaniu pojęcia tropów stylistycznych, w szkole podstawowej zgodnie z reformą programową i kontynuowany w gimnazjum. Zakres prezentowanych tropów stylistycznych został ograniczony do czterech podstawowych kategorii: epitet, porównanie, przenośnia i synekdocha. Wprowadzane terminy są definiowane w sposób przejrzysty dla ucznia, a więc taki, który pozwala na wyra?ne rozróżnienie poszczególnych tropów, jako oddzielnych kategorii. Wykorzystano przede wszystkim związki wyrazowe występujące w mowie potocznej. Poszczególne przykłady zostały uzupełnione rysunkami, które w pewnym uproszczeniu obrazują proces powstawania znaczeń charakterystycznych dla poszczególnych tropów stylistycznych. Pakiet edukacyjny zawiera 2 rodzaje tablic: • informacyjne, zawierające podstawowe definicje związane z omawianymi tematami, • ćwiczeniowe, które obok definicji pozwalające na przyczepianie odpowiednich obrazków oraz tekstów, • Poradnik metodyczny.

JĘZYK ANGIELSKI cz. I - słownictwo

Nr katalogu 139 Nr MENiS */* Jest to pomoc dydaktyczna do wykorzystania w początkowej fazie nauczania języka angielskiego w zakresie słownictwa, przede wszystkim w szkołach podstawowych. Pomoc tę można wykorzystać w szkołach ponadpodstawowych, pod warunkiem wzbogacenia jej o dodatkowe ćwiczenia wykonane uprzednio przez nauczyciela. Tematyka zestawu jest uniwersalna, dzięki czemu można go dostosować do większości podręczników. W skład kompletu wchodzi 12 tablic podkładowych oraz plansze z elementami ruchomymi, które mocowane są na wymienionych tablicach za pomocą „rzepów". Pomoc ta ułatwi nauczycielowi aktywizację procesu nauczania, urozmaici metody pracy oraz wzmocni motywację uczniów do nauki języka angielskiego, przede wszystkim zaś pozwoli w ciekawy sposób przyswoić wybrany zakres słownictwa.

PARKI NARODOWE NA TLE ŚRODOWISKA

Nr katalogu 137 Nr MENiS */* Prezentowana pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do wykorzystania na lekcjach geografii, biologii i ochrony środowiska w różnych typach szkół. Jest również przydatna w pracy pozalekcyjnej, na ekologicznych kołach zainteresowań, kołach LOP itp... W zależności od przedmiotu i poziomu nauczania mogą być wyeksponowane poszczególne funkcje pomocy.

GRAMATYKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Nr katalogu 136 Nr MENiS 0543/1998 Prezentowany materiał strukturalno-gramatyczny ma pomóc w przyswojeniu materiału gramatycznego w zakresie kursu podstawowego i w wypracowaniu umiejętności praktycznego stosowania prawidłowych form gramatycznych. Ugruntowanie prawideł gramatycznych rozwija kulturę językową ucznia, a wprowadzenie struktur językowych pozwoli na naturalne posłużenie się nimi w realnym środowisku językowym.

DZIECKO W ŚWIECIE DOROSŁYCH

Nr katalogu 134 Nr MENiS 0484/1998 Pomoc kierowana jest do pracy w oddziałach przedszkolnych oraz w nauczaniu początkowym z uczniami klas I-III oraz dziećmi szkolnych klas zerowych. Szczególnie przydatna będzie przy realizacji treści programowych z języka polskiego i środowiska społeczno- przyrodniczego. Historyjki obrazkowe wprowadzają dziecko w tematykę środowiska społecznego ogniskując uwagę wokół takich zagadnień jak: dziecko wśród ludzi w różnych sytuacjach społecznych, życie ludzi strukturach społecznych, praca ludzi w różnych zawodach, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy. Zestaw zawiera komentarz metodyczny, literaturę, zagadki, krzyżówki.

OPTYKA - ZESTAW TABLIC FIZYCZNYCH

Nr katalogu 131 Nr MENiS 0391/1997 Pomoc przeznaczona jest dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na 12 tablicach zaprezentowane zostały podstawowe prawa optyki oraz wykorzystane tych praw przy wykreślaniu obrazów powstałych za pomocą zwierciadeł wklęsłych i soczewek skupiających. Przedstawiono dyspersję światła białego, barwy widmowe, układ optyczny oka, przegląd fal elektromagnetycznych a także zjawisko zaćmienia słońca i Księżyca.

PORTRETY TWÓRCÓW LITERATURY POLSKIEJ

Nr katalogu 130 Nr MENiS */* Zestaw przeznaczony jest dla szkół podstawowych i gimnazjum do wykorzystania na lekcjach języka polskiego. Wyrób zawiera 23 portretów wielkich poetów, pisarzy i dramaturgów od czasów Reja do współczesności. Pod każdym portretem umieszczone są krótkie informacje biograficzne. Kontakt z portretami, w poł?czeniu z wiedzą zdobywaną na lekcjach, ułatwi uczniom zapamiętanie twórców i tytułów ich utworów, a daty pozwolą na chronologiczne uporz?dkowanie wiadomości. Poznawanie biografii autora pozwala lepiej zrozumieć dzieło literackie jako twór nie anonimowy, zależny od pisarza, człowieka, który przekroczył miarę przeciętności. Portrety mog? stanowić ekspozycję w pracowni polonistycznej. Zestaw zawiera portrety w porządku chronologicznym: Mikołaj Rej Jan Kochanowski Ignacy Krasicki Adam Mickiewicz Juliusz Słowacki Cyprian Kamil Norwid Eliza Orzeszkowa Maria Konopnicka Henryk Sienkiewicz Bolesław Prus Stefan Żeromski Władysław St. Reymont Bolesław Leśmian Leopold Staff Maria D?browska Julian Tuwim Jarosław Iwaszkiewicz Władysław Broniewski Konstanty I. Gałczyński Krzysztof K. Baczyński Tadeusz Różewicz Czesław Miłosz Wisława Szymborska

FIZYKA - ZESTAW TABLIC

Nr katalogu 129 Nr MENiS 0378/1997 Zbiór zadań i problemów dotyczących działań na wektorach, przeliczeń jednostek temperatury w różnych skalach, jednostek ciśnienia, zagadnień z kinematyki i dynamiki. Kontakt wizualny z tablicami ułatwi uczniom zapamiętanie poznanych wiadomości. Zestaw zawiera 12 następujących tablic: 1. Przedrostki tworzenia jednostek wielokrotnych i podwielokrotnych, 2. Alfabet grecki, 3. Wybrane stałe fizyczne, 4. Jednostki ciśnienia, 5. Współczynnik tarcia ślizgowego, 6. Skale temperatur Celsjusza, Kelvina i Fahrenheita, 7. Warunki pływania ciał, 8. Dodawanie wektorów, 9. Odejmowanie wektorów, 10. Mnożenie wektorów, 11. Iloczyn wektorowy, 12. Miara łukowa kąta.

ARYTMETYKA I ALGEBRA

Nr katalogu 126 Nr MENiS 0372/1997 Jest to zestaw 13 tablic dydaktycznych (o formacie B2) wraz z wyrażeniami algebraicznych - do wykorzystania w klasach IV-VIII. Tablice zawieraj? podstawowe wzory i nazewnictwo niezbędne w realizacji programu nauczania matematyki. Przedstawiają: działania arytmetyczne, prawa działań, działania na ułamkach, zbiory liczbowe, zależności między jednostkami, przedrostki liczbowe, wzory skróconego mnożenia a także potęgi i pierwiastki oraz działania na nich.

ZMIANY TERYTORIALNE POLSKI XV-XIX WIEK

Nr katalogu 123 Nr MENiS 0598/1998 Mapa rozkładana (typu puzzle) ukazuje przeobrażenie państwa polskiego w okresie od XV do XIX wieku. przeznaczona jest do wykorzystania na lekcjach ćwiczeniowych i powtórzeniowych poświęconych przedstawianiu przemian terytorialnych i zmian przebiegu granic państwa polskiego oraz zmian dotyczących sąsiadów Polski.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Nr katalogu 121 Nr MENiS */* Pomoc została opracowana do zajęć z wychowania seksualnego. Może być również wykorzystana na lekcjach biologii i godzinach wychowawczych. Pozwala na szersze zrozumienie i rozróżnianie terminów związanych z dojrzewaniem, życiem seksualnym, rodziną, płciowością oraz prawami człowieka w tym zakresie. Ułatwia rozwijanie logicznego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków. Kształtuje kultury językowe dotyczące płciowości. Pobudza uczniów do samodzielnej pracy w trakcie zajęć.

WPROWADZANIE LITER KL.I

Pomoc przeznaczona jest do nauki czytania w klasach "zerowych" i pierwszych szkoły podstawowej. Zestaw szkolny zawiera 49 arkuszy B3, zaś przedszkolny 28 arkuszy B3. Każda plansza zawiera ilustrację do ćwiczeń w mówieniu, obraz wyrazu podstawowego, podział wyrazu na głoski i sylaby, wzory wyrazów pisanych wielką literą (imiona, nazwy miejscowości czy państw). Plansze można dowolnie pociąć by móc np. tworzyć rozsypanki obrazkowo-wyrazowe, wyszukiwać z rozsypanki literowej tę literę, którą aktualnie poznały dzieci - tworzyć wyrazy z rozsypanki sylabowej itp...

PRZEMIJAJĄCE ZAWODY

Nr katalogu 95 Nr MENiS */* Pomoc kierowana jest głównie do przedszkoli i uczniów szkół podstawowych klas "0", I - IV. W starszych klasach może być wykorzystywana na lekcjach języka polskiego, historii, czy plastyki. Ma na celu zapoznanie dzieci z przemijającymi zawodami, poznanie złożoności pracy człowieka, narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania różnych wytworów oraz przybliżenie dawnych technologii produkcji np.: naczyń, obuwia, odzieży itp. Komplet stanowi 18 plansz ilustrujących pracę ludzi w różnych zawodach (do wycinania) oraz teksty omawiające historię zawodów takich jak: bednarz, kołodziej, stelmach, snycerz, kowal, ludwisarz, rymarz, kaletnik, siodlarz, garncarz, zdun i wiele, wiele innych.

BĄDĘ OSTROŻNY NA DRODZE cz.II

Nr katalogu 91 Nr MENiS */* Pomoc znajdzie zastosowanie głównie w oddziałach przedszkolnych jaki w nauczaniu początkowym - ułatwi realizację programu wychowania komunikacyjnego. Może być wykorzystywana na lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego oraz języka polskiego. Plansze mają ułatwić poznanie i opanowanie trudnej problematyki zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, przygotować dzieci do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym, pomóc w opanowaniu umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia, itp... Pomoc zawiera 23 plansze ilustracyjne formatu B3 wybrane znaki drogowe pionowe (22 sztuki). Zagadki, pytania konkursowe, wybór poezji dziecięcej związany z w/w tematyką.

STOJAK DO PLANSZ I MAP

Nr katalogu 83 Nr MENiS */* maksymalna wysokość - 210cm, rozpiętość ramion - 160cm

PORTRETY WYBITNYCH FIZYKÓW

Nr katalogu 76 Nr MENiS 0403/1997* Jest to kolekcja 21 postaci fizyków, astronomów i wynalazców, których odkrycia naukowe i wynalazki przeszły do historii i zadecydowały o rozwoju fizyki oraz techniki. Umieszczone pod każdym portretem informacje dotyczące tak biografii jak i osiągnięć naukowych przybliżą uczniowi sylwetki uczonych, umożliwią zapamiętanie wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem epoki, w której zostały odkryte, poznane i sformułowane zasady i prawa fizyki. Zestaw przeznaczony jest dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wykorzystania na lekcji fizyki.

CZĘŚCI ZDANIA - SKŁADNIA

Nr katalogu 68 Nr MENiS */* Pomoc składa się z 62 tablic informacyjnych formatu B3. Pierwsza grupa tablic zawiera wiadomości na temat rodzajów wypowiedzi: zdania i równoważników zdań oraz rodzajów zdań. druga grupa tablic przedstawia informacje o poszczególnych częściach zdania i ich definicje, pytania na które odpowiadają, przykłady a także jakimi częściami mowy są wyrażone. Trzecia grupa prezentuje wiadomości na temat rodzajów zdań złożonych: współrzędnie i podrzędnie. Zestaw przeznaczony jest do nauczania języka polskiego w klasach IV-VII szkoły podstawowej. Wykorzystanie plansz na lekcjach ułatwi uczniom przyswojenie wiadomości z zakresu składni.

MAPA POLSKI DLA NAJMŁODSZYCH

Nr katalogu 67 Nr MENiS */* Pomoc jest niezbędna w klasach młodszoszkolnych na lekcjach środowiska społeczno - przyrodniczego (szczególnie klasy III), języka polskiego a także plastyki. Ta atrakcyjna, estetyczna pomoc dydaktyczna bardzo wzbogaci zajęcia w przedszkolu w klasach zerowych. Część opisowa zawiera historię: godła polskiego, herbów naszych miast oraz miast wojewódzkich, opis skarbów polskiej ziemi, fragmenty poezji na temat ojczyzny. Mapa przedstawia: - nazwy krajów z którymi graniczy Polska, - krainy geograficzne z ilustracjami gór, wyżyn, nizin i pojezierzy, - morze, największe rzeki, jeziora, kanały, - miasta wojewódzkie, znane i charakterystyczne obiekty architektury, - inne znane i ważne historyczne miejscowości, - puszcze naszego kraju i tereny mocno zalesione, - wybrane, dziko żyjące i będące pod ochroną zwierzęta.

TABLICE HISTORYCZNE - STAROŻYTNOŚĆ

Nr katalogu 65 Nr MENiS */* Komplet stanowią 3 tablice informacyjno - ilustracyjne dotyczące starożytności. Treści zawarte na planszach są w większości zgodne z programem historii klasy V szkoły podstawowej. Zaś materiał ponadprogramowy ma ułatwić uczniowi orientację w trudnych zagadnieniach początków cywilizacji europejskiej. Tablica "A" - dotyczy Egiptu, Mezopotamii, Palestyny. Tablica "B" - przedstawia dzieje Grecji, zaś tablica "C" - Rzymu. Tablice określają położenie każdego z omówionych państw, prezentują kalendarium ukazujące ważniejsze momenty w jego dziejach oraz etapy rozwoju państwa. Istotną sprawą jest pokazanie dorobku kulturowego i naukowego, wierzeń i religii występujących w różnych regionach.

PODSTAWOWE KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE

Nr katalogu 64 Nr MENiS */* Pomoc może być wykorzystana na lekcjach geometrii w klasie VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Ma na celu ułatwić uczniom opanowanie umiejętności kreślenia podstawowych konstrukcji geometrycznych wykonywanych za pomocą cyrkla i linijki wraz z jednoczesnym tworzeniem jej opisu. Komplet zawiera 12 zestawów tablic pokazujących kolejne etapy konstrukcji. Do zestawu tablic dołączony jest zbiór zadań "Planimetria w zadaniach" cz.I i II

TABLICE HISTORYCZNE

Nr katalogu 61 Nr MENiS */* Tą pomoc dydaktyczną nauczyciel może wykorzystać na lekcjach historii w klasie IV, V, VI szkoły podstawowej. Komplet stanowią trzy tablice "Piastowie", "Jagiellonowie" i "Władcy elekcyjni" tworząc logiczną i zwięzłą całość merytoryczną i graficzną. Zwierają najistotniejsze wiadomości z rodzimej historii oraz podkreślają i uwypuklają najważniejsze fakty poszczególnych okresów historycznych za panowania Piastów, Jagiellonów czy władców elekcyjnych. Pakiet edukacyjny zawiera 3 tablice: • Piastów, • Jagiellonowie, • Władcy elekcyjni, Tablice tworzą pewną całość merytoryczną i graficzną. Mogą służyć jako ?ródło informacji na lekcjach poświęconych opracowaniu materiału oraz jako materiał ćwiczeniowy na lekcjach powtórzeniowych, podsumowujący i utrwalających wiedzę. I. Tablice rozwieszone w pracowni historycznej stanowią estetyczny element dekoracyjny i ważne wyposażenie sali. II. Mogą być wykorzystywane jako swoiste drzewo genealogiczne ( lewa część tablic - portrety, lata panowania władców). III. Tablice stanowią ?ródło podstawowych wiadomości z historii rodzimej (środkowa część - daty i ważniejsze wydarzenia).

I ZESTAW TABLIC FIZYCZNYCH

Nr katalogu 56 Nr MENiS 0377/1997 Przeznaczony jest do pracy z uczniami szkół podstawowych, gimnazjum i liceum głównie na lekcjach fizyki, czasem chemii i zajęć praktyczno- technicznych. Pomoc przydatna będzie w rozwiązywaniu zadań i problemów z kinematyki, dynamiki, budowy materii i ciepła oraz umożliwi badanie wzajemnych związków pomiędzy wielkościami fizycznymi opisującymi omawiane na lekcjach procesy. Zestaw zawiera 13 następujących tablic: • przedrostki do tworzenia jednostek wielokrotnych i podwielokrotnych, • wielkości podstawowe i uzupełniające układu SI, • skale temperatur Celsjusza i Kelvina, • prawo Pascala, • zastosowanie d?wigni, • gęstość wybranych substancji, • właściwości wody i lodu, • zmiany stanu skupienia, • prędkości liniowe, • prawo Archimedesa, • warunki pływania ciał, • klasyfikacja ruchów postępowych.

CZĘŚCI MOWY

Nr katalogu 53 Nr MENiS */* W skład kompletu wchodzi 49 tablic informacyjnych, na których przedstawiono wszystkie wymagane przez program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej wiadomości, na temat części mowy. Celem pomocy jest ułatwienie uczniom przyswojenia sobie wiadomości z zakresu: - rozpoznawania odmiennych i nieodmiennych części mowy, - form deklinacyjnych i koniugacyjnych, - znaczenia i funkcji poszczególnych części mowy.

FUNKCJA LINIOWA

Nr katalogu 52 Nr MENiS */* Jest to doskonała pomoc w zdobywaniu przez uczniów tajników wiedzy matematycznej. Polecana jest szczególnie do pracy z uczniami w szkole podstawowej. Pomoc zawiera 12 tablic: • przyporządkowania (2 tablice), w tym przyporządkowania aa układzie współrzędnych, • przyporządkowania - funkcje, • funkcja stała (określona na zbiorze skończonym), • funkcja rosnąca, funkcja malejąca, • funkcja y=ax; a>0 xÎR, • funkcja y=ax; a<0 xÎR, • funkcja y=x+b; xÎR, • funkcja y=-x+b; xÎR, • funkcja y=2x+b; xÎR, • wykres funkcji x®ax+b; xÎR, • ilustracja graficzna układu dwóch równań I stopnia. Plansz są tak zaprojektowane by nauczyciel bez trudu wyjaśnił i omówił pojęcia funkcji, zaś uczeń łatwo je rozumiał.

TABLICA WELUROWA MAŁA

Nr katalogu 28 Nr MENiS */* Tablica mała (wymiar 70cm x 90cm) może być zamocowana w każdej sali przedszkolnej, klasie szkolnej, w świetlicy czy na korytarzu. To doskonała i niezbędna pomoc w codziennej pracy nauczyciela na której szybko i bezpiecznie- bo bez użycia szpilek czy pinesek - można eksponować każdy materiał dydaktyczny, który na swej tylnej stronie posiada rzep. Tablica jest niezastąpiona na lekcjach języka polskiego, matematyki, środowiska społeczno-przyrodniczego kiedy wprowadzamy litery, układamy zadania z rozsypanki wyrazowej, układamy liczmany, cyfry, znaki matematyczne, pokazujemy obrazki roślin, zwierząt czy też inne materiały.

UNIWERSALNA TABLICZKA

Przeznaczona do użytku w przedszkolach i szkołach. * Służy do odpowiedniego ustawienia książki podczas czytania. * Obustronna magnetyczna płaszczyzna pozwala na rysowanie za pomocą suchościeralnych pisaków. * Szerokie zastosowanie w zespołach wyrównawczych (pozwala na umieszczenie kartek A-4 z różnymi nadrukami do indywidualnej pracy). * Pozwala na prowadzenie zajęć z elementami ruchomymi, mocowanymi rzepo-magnesami. * Poprawia wizerunek klasy.

ŚCIENNA TABLICA MAŁA

Nr katalogu 15 Nr MENiS */* MAGNETYCZNA (wymiar 104x89cm suchościeralna) Środek pomocy szkolnej: • uniwersalny i wielofunkcyjny, • nauczycielsko- demonstracyjny, • uczniowsko-ćwiczeniowy. Strona magnetyczna tablicy służy do pisania, a także mocowania elementów ruchomych za pomocą magnesów. Tablicę wyposażono w magnesy w kolorze czerwonym - symbolizują samogłoski i w kolorze niebieski - spółgłoski, co znajdzie zastosowanie podczas analizy i syntezy fonetycznej wyrazów.

BAW SIĘ BEZPIECZNIE I DZIAŁAJ ROZSĄDNIE

Nr katalogu 225 Nr MENiS */* Obowiązkiem społeczeństwa jest dbałość o wszystkich jego członków a zwłaszcza o najmłodsze pokolenia, które są zbyt słabe by się bronić i brak im doświadczenia, by się ustrzec przed zagrożeniami. Umiejętność przewidywania skutków różnych wydarzeń, umiejętność zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz umiejętność przekazu informacji o zagrożeniu są to elementy, które podnoszą zdolność do przetrwania. Umiejętności te muszą być kształtowane od najmłodszych lat i w miarę rozwoju jednostki doskonalone. Zestaw jest przeznaczony dla dzieci najmłodszych, najbardziej ufnych i przez to jeszcze mocniej narażonych na niebezpieczeństwo. Zestawy plansz przedstawiają sytuacje związane z różnymi zagrożeniami współczesnego świata. Zaprojektowano je w postaci komiksowych historyjek, by dzieci mogły prześledzić ciąg wydarzeń i połączyć łańcuch przyczynowo-skutkowy. Daje to dużą możliwość ćwiczenia umiejętności przewidywania oraz szukania równoległych rozwiązań (skutków) tej samej przyczyny. Kolejną istotną cechą jest nacisk na potrzebę znajomości numerów alarmowych oraz umiejętność przekazu informacji. W związku z tym w większości historyjek pojawia się telefon i numery alarmowe. Oprócz umiejętności zachowania się w obliczu zagrożenia pokazana jest umiejętność postrzegania potencjalnego zagrożenia (np. zgłaszanie podejrzanych pakunków oraz podejrzanie zachowujących się osób). Zestaw pozwala na omówienie zabaw w miejscach, które mogą się stać potencjalnym zagrożeniem zdrowia i życia bawiących się dzieci i osób postronnych zaangażowanych losowo w wydarzenia. Znajdziemy również elementy dotyczące łamania zasad bezpieczeństwa co też jest przyczyną wielu różnych nieszczęść.

Monografia liczby 0 do 10 pakiet 11 plansz

Nauczanie matematyki koncentruje się wokół pojęcia liczb naturalnych i działań arytmetycznych. Dzieci 6-7 letnie rozumują już w sposób operacyjnym na poziomie konkretnym i można kształtować w ich umysłach pojęcie liczby. Nauczyciel kształtując na lekcji pojęcie liczby pragnie, aby dzieci mogły połączyć w swoim umyśle najważniejsze aspekty liczby naturalnej. Należą aspekt kardynalny, porządkowy, symboliczny i arytmetyczny. Plansze laminowane oblaszkowane z zawieszką.

Co oferujemy?

Najbardziej praktyczne i przydatne elementy wyposażenia dla szkół i przedszkoli

Meble szkolne i przedszkolne

Wyposażenie dla szkół i przedszkoli.

Pomoce dydaktyczne

Praktyczne pomoce edukacyjne.

Place zabaw

Piękne place zabaw dla placówek oświatowych i nie tylko.

Zabawki

Zabawki dla dzieci o walorze edukacyjnym.

Atrakcyjne, dla dzieci, wysoka jakość

Nadal nie wiesz na co się zdecydować?
uwaga
Close Menu