Wyposażenie dla szkół i przedszkoli

Pomoce dydaktyczne

Najnowsze pomoce dydaktyczne

BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM

Nr katalogu 244 Nr MENiS */* Pomoc przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Wybrane treści programowe są zgodne z rozporządzeniem MEN - z dnia 23 grudnia 2008 r. - w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17). W zestawie znajdują się takie tablice: 1. Historyjka obrazkowa - „Jeden dzień Zosi w przedszkolu”. 2. Emblematy - wizytówki - na spotkania adaptacyjne organizowane w przedszkolu. 3. Plansza Zegar - Zagospodarowanie czasu dziecka w przedszkolu. 4. Zegar - ksero - do samodzielnego wykorzystania w grupach starszych. 5. Krzyżówka - do wykorzystania na zebranie z rodzicami. 6. Skojarzenia - do wykorzystania podczas zabaw dowolnych. 7. Labirynty - podczas zabaw dowolnych a także do wstępnych obserwacji pedagogicznych. 8. Medale - do wykorzystania podczas IV spotkania lub na uroczystość. 9. Puzzle - podczas zabaw dowolnych. 10. Dekalog - do wykorzystania podczas IV spotkania dla rodziców lub na zebranie. 11. Królik - ksero dla każdego dziecka na spotkania adaptacyjne. 12. Ankieta ewaluacyjna - do wykorzystania w badaniu programu adaptacyjnego.

PRZYGODY WRÓBELKA ELEMELKA cz II.

Nr katalogu 240 Nr MENiS */* Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3-6 lat jak i w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym.W komplecie jest do rozwiązania krzyżówka z hasłem Wróbelek, hasło jest utworzone z nazw ptaków, które występują w treści opowiadań. W tej części znajduje się po 5 kompletów, w każdym komplecie są cztery ilustracje, dostosowane do treści opowiadań. Ilustracje mogą być wykorzystane pojedynczo jak i w formie historyjek obrazkowych. W zestawie znajdują się takie tablice: 1. Jak Wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę 2. O kwoczce w koszyku i smoczym języku 3. Elemelek w letniej porze podróżuje aż nad morze 4. Jak to mały Elemelek w wielkim morzu brał kąpiele 5. O czereśniach, o straszku, o brudasie Łukaszku

PRZYGODY WRÓBELKA ELEMELKA cz I.

Nr katalogu 238 Nr MENiS */* Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3-6lat jak i w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym. W każdej części jest do rozwiązania krzyżówka z hasłem Elemelek bąd? Wróbelek, hasła są utworzone z nazw ptaków, które występują w treści opowiadań. W części pierwszej znajduje się po 5 kompletów, w każdym komplecie są cztery ilustracje, dostosowane do treści opowiadań. Ilustracje mogą być wykorzystane pojedynczo jak i w formie historyjek obrazkowych. Tytuły opowiadań, do których utworzono zestawy obrazów. Część I jesień- zima 1. "Jak Wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek" 2. "Kamizelka Elemelka" 3. "O Wróbelku Elemelku, o ziemniaku i bąbelku" 4. "O zziębniętym Elemelku , pustym brzuchu i rondelku" 5. "Ptaszek z torby wypuszczony śle życzenia w różne strony" Możliwości wykorzystania teczek: - zarówno do pracy grupowej jak i w małych zespołach oraz pracy indywidualnej z dzieckiem, - obrazy można wykorzystać pojedynczo do zapoznania dzieci z różnymi ptakami, - obrazy można wykorzystać do poznawania różnych pór roku oraz różnych ptaków, - poszczególne komplety można wykorzystać jako historyjki obrazkowe, - poszczególne obrazy tworzą treść opowiadań podanych wyżej, - poszczególne komplety mogą być tematem zajęć jak i ich częścią składowe, - obrazy mogą być stosowane przy realizacji treści z edukacji społeczno- moralnej, przyrodniczej , w zakresie mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania, - uczą sposobów rozwiązywania krzyżówek. Cele ogólne zestawów: Poprzez wykorzystanie w/w kompletów dziecko: - uczy się myśleć, mówić, słuchać, rozmawiać, - uczy się rozumienia informacji przekazywanych w sposób werbalny, - potrafi opowiadać treść obrazków i historyjek obrazkowych, - doskonali swoją wymowę, - doskonali spostrzegawczość wzrokową, - obserwuje, eksperymentuje, odkrywa piękno przyrody w różnych porach roku, - odbiera piękno świata zmysłami, - kształtuje postawę prozdrowotną.

AGRESJI - STOP !!!

Nr katalogu 236 Nr MENiS */* Przemoc coraz częściej towarzyszy uczniom podczas ich codziennych zajęć w szkole, ale przejawy agresji zauważyć można już w przedszkolu, nawet w najmłodszych grupach wiekowych. Obserwacje dowodzą, iż zachowania agresywne wśród dzieci z roku na rok nasilają się i przyjmują coraz to nowe formy. Brak reakcji ze strony nauczyciela, wychowawcy, rodzica oznacza przyzwolenie – dlatego też nie można pozostać obojętnym na agresję, nie wolno także pozostawić samej sobie „ofiary przemocy”. Każde z dzieci ma prawo do bycia sobą, do miłości, do sprawiedliwości, za złe zachowanie jednak każde z nich może być ukarane byle nie fizycznie, po uprzednim wyjaśnieniu błędu. Aby zminimalizować przejawy agresji wśród dzieci działania profilaktyczne winny być prowadzone już od najmłodszych lat, poprzez wszystkie lata pobytu w przedszkolu, a pó?niej i w szkole. Pomoc dydaktyczna ułatwi nauczycielom rozwiązanie problemu przemocy w każdej grupie wiekowej. Cel ogólny to zminimalizowanie przejawów agresji wśród dzieci, zaś cele szczegółowe: o Kształtowanie u dzieci postaw empatii, reagowania na akty przemocy. o Uczenie dzieci zasad pozytywnego kontaktu i budowania pozytywnych relacji koleżeńskich. o Rozumienie wartości koleżeństwa, dobroci, uczciwości i obowiązkowości. Przestrzeganie i nazywanie tych wartości w naturalnych sytuacjach. o Próby rozwiązywania zaistniałych konfliktów w drodze negocjacji, przeciwstawianie się przemocy podczas zaistniałych sporów.

KOLOROWY ROK

Nr katalogu 234 Nr MENiS */* To niezbędna pomoc dydaktyczna dla nauczycieli I etapu edukacji. Nauczanie zintegrowane to specyficzny okres w edukacji szkolnej dziecka, powinno sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi osobowości i przygotować je do systematycznej nauki na wyższych szczeblach kształcenia. Rozwiązywanie, a szczególnie samodzielne konstruowanie rozmaitych zagadek, rebusów wyzwala myślenie twórcze dziecka, daje poczucie własnej wartości, dostarcza wiary we własne siły, a także budzi pozytywną motywację do nauki. Pomoc ta, wykorzystywana na zajęciach rozbudzi wielostronną aktywność uczniów, ułatwi przygotowanie wiedzy, nauczy logicznego myślenia, stanie się rozrywką umysłową. „KOLOROWY ROK” - to pomoc naukowa, która ułatwi nauczycielom nauczania zintegrowanego realizację programu z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, artystycznej. W skład zestawu wchodzą: • personifikacje czterech pór roku, • plansze z nazwami miesięcy, roślinami i zjawiskami charakterystycznymi dla każdego z nich, • kalendarium życia roślin i zwierząt, • plansza – kwartał, znaki rzymskie, • plansza – wyjaśniamy trudne pojęcia, • matematyczne łamigłówki- tydzień • bogaty materiał literacki, może być wykorzystany na zajęciach polonistycznych, matematycznych, plastycznych.

PRZYJACIELSKA POMOC

Nr katalogu 233 Nr MENiS */* Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3-6 lat oraz do pracy w szkole podstawowej w nauczaniu początkowym. Pomoc składa się z 6 kompletów ilustracji dostosowanych do podanej niżej literatury. W każdym komplecie znajdują się ilustracje zakończone układanką z puzzli stanowiącą zakończenie poszczególnych przygód, Cele ogólne zestawów: • zapoznanie dzieci z tym, co dzieje się w przyrodzie w różnych porach roku, • poznawanie zwierząt w naturalnym środowisku, • wypowiadanie się na temat treści obrazków o ciepłych, jasnych żywych barwach, • poznawanie środowisk przyrodniczych, • analiza treści utworów literackich, • okazywanie wzajemnej życzliwości. Tytuły poszczególnych kompletów: 1. Przygoda z grzybkiem - pejzaż jesienny, 2. Przygoda nad wodą - pejzaż wiosenny, 3. Przygoda z kółkami - pejzaż letni, 4. Przygoda z okręcikiem - pejzaż letni, 5. Przygoda z tyczką - pejzaż wiosenny, 6. Przygoda z jabłkiem - pejzaż jesienny. W skład kompletu wchodzi 46 i 1/2 kartek B3.

UROCZYSTOŚCI PEŁNE RADOŚCI

Nr katalogu 232 Nr MENiS */* Poszczególne cele opracowano na podstawie programu wychowania przedszkolnego "Moje przedszkole" wydanego przez MAC Edukacja SA, Kielce 2002r. Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku od 3-6 lat oraz do pracy w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym. Cele ogólne zestawów: • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, • nauka logicznego myślenia i rozumienia, • poznawanie tradycji i zwyczajów ludowych, • budzenie szacunku do członków rodziny, • rozumienie informacji przekazywanych w sposób niewerbalny. Każdy zestaw składa się z 5 obrazów tworzących chronologiczną całość, obraz 6 w zestawie to tematyczna krzyżówka, której rozwiązanie tworzy treść danej historyjki. Do każdego zestawu przypisany jest wiersz oraz zagadka. Poszczególne obrazy zawierają akcesoria zmienne, przypinane na rzepy. Komplet składa się z 6 zestawów historyjek obrazkowych o tematyce: 1. Święta Bożego Narodzenia, 2. Dzień Babci i Dziadka, 3. I Dzień Wiosny - Topienie Marzanny, 4. Święta Wielkanocne, 5. Dzień Matki i Ojca, 6. Wszystkie dzieci są nasze. W skład kompletu wchodzi 48 i 1/2 kartek B3 w tym 8 plansz podwójnych (format 2 x B3).

HIGIENA cz II.

Nr katalogu 231 Nr MENiS */* Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości człowieka. Warunkuje możliwość działania, radość życia, poczucie szczęścia. Potrzebą naszych czasów jest wdrażanie i upowszechnianie współczesnych osiągnięć kultury zdrowotnej poprzez proces wychowawczy. Proponowany zestaw pomocy dydaktycznych wspomaga kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków związanych z prawidłowym odżywianiem, higieną otoczenia oraz przybliża różnorodne formy rekreacji ruchowej. Do najważniejszych zagadnień należą: - higiena osobista i otoczenia, czyli higiena ciała, miejsca pracy i wypoczynku, - aktywność ruchowa, praca, wypoczynek, czas wolny z naciskiem na właściwy rozkład zajęć w ciągu dnia, - czynna postawa zapobiegająca chorobom i infekcjom w tym znajomość pracy lekarza. Zestaw obejmuje następującą tematykę: 1. Higiena otoczenia. · Plansza "Dbam o porządek" (format 6 x B3) 2. Prawidłowe odżywianie. · Plansza poglądowa "Zdrowy człowiek" (format 2 x B3) · Plansza do umieszczania ruchomych elementów uwzględniająca wartość odżywczą posiłków i ich liczbę oraz regularność spożywania w ciągu dnia. (format 4 x B3 3. Aktywny wypoczynek. · Plansza "Wypoczywam aktywnie" - lato. (format 6 x B3) · Plansza "Wypoczywam aktywnie" - zima. (format 6 x B3)

CZYTAM ROZUMIEM

Nr katalogu 230 Nr MENiS */* Pomoc ta służy do pracy z całą grupą dzieci, z małą ich grupką jak i do pracy indywidualnej z dzieckiem. Każdy zestaw to obrazek plus wyrazy do każdej litery, treść obrazka, nowy zestaw wyrazów (uwzględniający "nową" literę - patrz tabela), propozycje zdań do ułożenia oraz ćwiczeń - zadań do wykonania przez dzieci z wykorzystaniem wyrazów wcześniej wprowadzonych. Zestaw ten zawiera 21 obrazków przedstawiających postacie, przedmioty, oraz około 150 wyrazów i znaków interpunkcyjnych na bazie których dziecko nabywa umiejętności czytania w sposób narastający wraz z kolejno poznawanymi literami. Zestaw zawiera jeszcze: * kartoniki z kropką - kończącą zdania, * kartoniki ze znakiem zapytania, * kartoniki z wykrzyknikiem, * zestaw kartoników z cyframi od 0 do 10 oraz znakami matematycznymi: +, -, =, >, <, * zestaw kartoników obrazujących liczbę oraz jej zapis w postaci równania matematycznego.

HIGIENA cz I. Nr katalogu 229 Nr MENiS */*

Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości człowieka. Warunkuje możliwość działania, radość życia, poczucie szczęścia. Potrzebą naszych czasów jest wdrażanie i upowszechnianie współczesnych osiągnięć kultury zdrowotnej poprzez proces wychowawczy. Zestaw pomocy dydaktycznych wspomaga kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków higieniczno - kulturalnych i zdrowotnych. Do najważniejszych należą: - higiena osobista i otoczenia, czyli higiena ciała, miejsca pracy i wypoczynku, - aktywność ruchowa, praca, wypoczynek, czas wolny z naciskiem na właściwy rozkład zajęć w ciągu dnia, - czynna postawa zapobiegająca chorobom i infekcjom w tym znajomość pracy lekarza. Część pierwsza zestawu pomocy dydaktycznych "Higiena" obejmuje następującą tematykę: 1. Higiena osobista. 2. Racjonalny rozkład zajęć w ciągu doby, tygodnia. 3. Ubiór odpowiedni do wykonywanych czynności i warunków atmosferycznych. 4. Powiedzenia i przysłowia dotyczące tematyki zdrowotnej. 5. Dolegliwości chorobowe wraz z nazwami specjalności lekarskich. 6. Zegar. Rozkład zajęć w ciągu dnia z uwzględnieniem czasu trwania w obrębie doby.

DZIECKO W EUROPIE

Nr katalogu 228 Nr MENiS */* Kształcenie i wychowanie w szkole ma służyć rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, przedsiębiorczości, szacunku dla innych, miłości ojczyzny oraz poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa cywilizacyjnego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. Cele i zadania edukacji europejskiej rozpatruje się w trzech aspektach: nauczaniu o Europie, nauczaniu w Europie i dla Europy. Proponowany zestaw pomocy dydaktycznych dostarcza dziecku podstawowej wiedzy na temat Europy, wspólnej historii i dziedzictwa kulturowego. Sprzyja realizacji następujących treści kształcenia: 1. kontynenty świata, 2. położenie Polski w Europie, 3. najbliżsi sąsiedzi Polski, 4. symbole narodowe wybranych państw, 5. życie dzieci w innych krajach, 6. narody słowiańskie i inne żyjące w Europie, 7. wielcy ludzie, 8. budzenie szacunku dla pracy ludzkiej i jej wytworów. Zestaw pomocy dydaktycznych obejmuje następujące elementy: 1. Portrety "Ojców Europy". 2. Mapa Europy z wyszczególnionymi flagami państw. 3. Zestaw kartoników z nazwami państw i ich stolic. 4. Krzyżówka z zestawem liter. 5. Plansze poglądowe - zabytki Europy. 6. Puzzle - stroje ludowe wybranych państw europejskich. 7. Rebusy - państwa założycielskie Unii Europejskiej.

KTO LUBI ŁĄKĘ

Nr katalogu 220 Nr MENiS */* Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do pracy w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych w edukacji przedszkolnej. Zestaw plansz spełnia wymagania programowe wychowania przedszkolnego. Dostosowany jest do rozwoju i wczesnej edukacji dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej i polonistycznej. Daje możliwość swobodnego wypowiadania się na określony temat. Różnorodne wykorzystanie zestawu daje dzieciom swobodę w kształtowaniu określonych obszarów kształcenia. Może służyć w zabawowych formach uczenia się matematyki z wykorzystaniem literatury oraz urozmaicaniu form i metod pracy. Warto wykorzystać zestaw do ćwiczeń logopedycznych i zabaw d?więkonaśladowczych. Wchodzące w skład zestawu napisy wzbogacają słownictwo o nowe wyrazy związane z danym środowiskiem. Pomoc dydaktyczna rozwija spostrzegawczość, pomaga rozwijać narządy mowy. Daje swobodę w poznawaniu otaczającej nas przyrody i współdziała z otoczeniem świata dziecka.

MUZYKA W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM

Nr katalogu 221 Nr MENiS */* Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z podstawami programowymi nauczania zintegrowanego. To niezbędna pomoc odpowiadająca potrzebom nauczycieli nauczania zintegrowanego i nauczycieli muzyki z nimi współpracującymi. Sprzyja urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy, a zwłaszcza uaktywnieniu wychowanków podczas zajęć. Ze względu na różnorodność form oddziaływania stosowanych przez nauczyciela podczas zajęć muzycznych procedury osiągania celów mogą przybierać rozmaite kształty. Cecha charakteryzująca je wszystkie jest aktywność ucznia. Każda z form aktywności kształci inne sprawności i umiejętności oraz zapewnia osiągnięcie innych celów. Pakiet zawiera: • Konia, • 3 tabliczki welurowe z pięciolinią, • elementy ruchome: nuty, znaki muzyczne, napisy pojęć muzycznych, • 3 plansze formatu B-3 przedstawiające "INSTRUMENTY MUZYCZNE" • 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "TABLICA WARTOŚCI NUT" • 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "RYTMICZNE KOŁA" • 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "GAMę" • 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "KLAWIATURę" • 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "TAKTOWANIE" • 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "RODZAJE GŁOSÓW" • 2 plansze formatu B-3 przedstawiające "ELEMENTY MUZYKI" • 6 plansz formatu B-3 przedstawiające "REGIONY KULTUROWE W POLSCE I STROJE REGIONALNE" • 4 plansze formatu B-3 przedstawiające kompozytorów: Fryderyk Chopin, Ludwig van Beethoven, Jan Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart. • 2 plansze formatu B-3 przedstawiająca trudne pojęcia muzyczne

KOMUNIKOWANIE MIĘDZY LUDŹMI

Nr katalogu 217 Nr MENiS */* Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Wykorzystanie pomocy ma na celu poznanie dawnych i współczesnych środków łączności oraz sprzętu ułątwiającego komunikowanie się. Cele szczegółowe: * zapoznanie dzieci z instytucją użyteczności publicznej - poczta oraz z pracą ludzi w tej instytucji, * nabywanie umiejętności korzystania z wybranych urządzeń technicznych codziennego użytku np. korzystanie z telefonu, * poznanie drogi listu od nadawcy do odbiorcy, * poznawanie dawnych sposobów przekazywania informacji. * znaczenie postępu technicznego i wynalazków, * rozbudzanie zainteresowań i hobby - filatelistyka, Pakiet składa się z: • Historyjki obrazkowe "Podróże listu" - 5 plansz, • Przekazywanie informacji dawniej i dziś, • Krzyżówki - 2 plansze, • Labirynty wyrazowe, • Wzory do kserowania - koperta - znaczek.

PORTRETY TWÓRCÓW PROZY I POEZJI DLA DZIECI

Nr katalogu 214 Nr MENiS */* Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Znajduje zastosowanie w kształceniu zintegrowanym, polonistycznym w klasach IV-VI oraz w pewnym stopniu także w wychowaniu przedszkolnym w zakresie kształcenia językowo - literackiego. Odpowiada potrzebom nauczycieli, mającym na celu rozbudzanie w dziecku motywacji czytania, rozwijania umiejętności odbioru dzieł literackich, wprowadzenia w tradycje kultury narodowej i europejskiej. Zestaw pomocy wspomaga pracę dydaktyczno - wychowawczą z lekturą. sprzyja urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy, a także uaktywnieniu wychowanków podczas lekcji. Proponowane pomoce dydaktyczne pozostawiają nauczycielowi wiele swobody w ich doborze w wykorzystaniu w trakcie zajęć. Zestaw pomocy dydaktycznych składa się z następujących elementów: • 23 plansz z portretami twórców literatury dziecięcej, Hans Christian Andersen Adam Bahdaj Jan Brzechwa Alina i Czesław Centkiewicz Wanda Chotomska Jan Grabowski Tove Marika Jansson Lars August Kutsson Gösta Maria Konopnicka Maria Kownacka Maria Krüger Astrid Lindgren Hugh Jonem Lofting Kornel Makuszyński Siergiej Michałkow Adam Mickiewicz Alan Aleksander Milne Joanna Papuzińska Charles Perrault Janina Porazińska Henryk Sienkiewicz Ewa Szelburg-Zarembina Julian Tuwim • 58 barwnych obrazków z postaciami wybranych dzieł literackich.

Suplement do POCHODZENIE I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI cz.II

Nr katalogu 213S Nr MENiS */* Środek dydaktyczny przeznaczony jest do wykorzystania na zajęciach dydaktyczno - wychowawczych w edukacji przedszkolnej i na lekcjach w klasach I-III kształcenia zintegrowanego. Prezentowany środek dydaktyczny zgodny jest z wymaganiami programowymi wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej, środowiskowej, przyrodniczej, technicznej. Stwarza nauczycielowi możliwości swobodnego wykorzystania na zajęciach i lekcjach szkolnych. Na prezentowaną pomoc dydaktyczną składają się zestawy trzech historyjek obrazkowych, prezentujących tematykę zastosowania cukru, oleju i soli. Historyjki namalowane są na planszach formatu B2, w sposób trafiający do wyobra?ni dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Obrazki są czytelne, bogato ilustrowane i kolorowe, posiadają rzepy, które dają nauczycielowi możliwość przyczepiania odpowiednich napisów (wyrazów tematycznych) do globalnego czytania przez dzieci. Zastosowanie historyjek obrazkowych rozwija myślenie, procesy poznawcze i działa na wyobra?nią dziecka. Bardzo pomysłowym udoskonaleniem sposobu korzystania z opisanego środka dydaktycznego jest welurowa tabliczka, do której można przyczepiać elementy ruchome na rzepach. Całość pomocy dydaktycznych umieszczona jest w dużej, tekturowej teczce, funkcjonalnie służącej nauczycielowi do przechowywania. UWAGA: Zawartość katalogu 213Suplement wraz katalogiem 213 tworzy całość, czyli katalog 204.

POCHODZENIE I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI cz.II

Nr katalogu 213 Nr MENiS */* Środek dydaktyczny przeznaczony jest do wykorzystania na zajęciach dydaktyczno - wychowawczych w edukacji przedszkolnej i na lekcjach w klasach I-III kształcenia zintegrowanego. Prezentowany środek dydaktyczny zgodny jest z wymaganiami programowymi wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej, środowiskowej, przyrodniczej, technicznej. Stwarza nauczycielowi możliwości swobodnego wykorzystania na zajęciach i lekcjach szkolnych. Na prezentowaną pomoc dydaktyczną składają się zestawy trzech historyjek obrazkowych, prezentujących tematykę pochodzenia i produkcji cukru, oleju i soli. Historyjki namalowane są na planszach formatu B2, w sposób trafiający do wyobra?ni dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Obrazki są czytelne, bogato ilustrowane i kolorowe, posiadają rzepy, które dają nauczycielowi możliwość przyczepiania odpowiednich napisów (wyrazów tematycznych) do globalnego czytania przez dzieci. Zastosowanie historyjek obrazkowych rozwija myślenie, procesy poznawcze i działa na wyobra?nią dziecka. Bardzo pomysłowym udoskonaleniem sposobu korzystania z opisanego środka dydaktycznego jest welurowa tabliczka, do której można przyczepiać elementy ruchome na rzepach. Całość pomocy dydaktycznych umieszczona jest w dużej, tekturowej teczce, funkcjonalnie służącej nauczycielowi do przechowywania.

MAŁY ORNITOLOG cz.I

Nr katalogu 209 Nr MENiS */* Pomoc dydaktyczna do wykorzystania w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, do zagadnień przyrodniczych jako pomoc demonstracyjna dla nauczyciela, również jako materiał ćwiczeniowy dla dziecka. Służyć może także do ilustrowania tekstów z literatury dziecięcej. W placówkach realizujących ścieżki proekologiczne - salki dydaktyczne w Parkach Krajobrazowych, Centrach Edukacji Przyrodniczej itp. Celem jest zapoznanie z wyglądem i nazwą popularnych ptaków występujących w Polsce, ich trybem życia i charakterystycznymi odgłosami. Pakiet edukacyjny zawiera 20 plansz + krążek CD:

POZNAJENY ZWIERZĘTA cz.I

Nr katalogu 205 Nr MENiS 1734/2004 Zestaw pomocy dydaktycznych do wychowania przedszkolnego. Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z podstawami programowymi wychowania przedszkolnego. Odpowiada potrzebom nauczycieli, mającym na uwadze wspomaganie rozwoju i wczesnej edukacji dziecka w wieku przedszkolnym. Stanowi pomoc w realizacji określonych obszarów kształcenia. Sprzyja urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy, a zwłaszcza uaktywnieniu wychowanków podczas zajęć. Proponowane pomoce dydaktyczne pozostawiają wiele swobody nauczycielowi w ich doborze i wykorzystaniu w kolejnych latach edukacji przedszkolaka. Pakiet edukacyjny zawiera: • 37 kart B3, • 31 plansze edukacyjne z zawieszką, • 220 elementów ruchomych w tym puzzle, • Każda plansza zawiera treści edukacyjne, • Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, • Poradnik metodyczny. Tematy plansz: 1. Rozwój żaby, 2. Rozwój ptaka, 3. Szablony zwierząt, 4. Symetria osiowa - motyl, 5. Baśń „Dziecię elfów”, 6. Wiejska zagroda - plansza z elementami na przylepce, 7. Zwierzęta hodowane przez człowieka - puzzle, 8. Korzyści płynące z hodowli zwierząt, 9. Zestaw wyrazów do globalnego czytania.

POCHODZENIE I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI cz.II

Nr katalogu 204 Nr MENiS */* Środek dydaktyczny przeznaczony jest do wykorzystania na zajęciach dydaktyczno - wychowawczych w edukacji przedszkolnej i na lekcjach w klasach I-III kształcenia zintegrowanego. Prezentowany środek dydaktyczny zgodny jest z wymaganiami programowymi wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej, środowiskowej, przyrodniczej, technicznej. Stwarza nauczycielowi możliwości swobodnego wykorzystania na zajęciach i lekcjach szkolnych. Na prezentowaną pomoc dydaktyczną składają się zestawy trzech historyjek obrazkowych, prezentujących tematykę pochodzenia, produkcji i zastosowania cukru, oleju i soli. Historyjki namalowane są na planszach formatu B2, w sposób trafiający do wyobra?ni dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Obrazki są czytelne, bogato ilustrowane i kolorowe, posiadają rzepy, które dają nauczycielowi możliwość przyczepiania odpowiednich napisów (wyrazów tematycznych) do globalnego czytania przez dzieci. Zastosowanie historyjek obrazkowych rozwija myślenie, procesy poznawcze i działa na wyobra?nią dziecka. Bardzo pomysłowym udoskonaleniem sposobu korzystania z opisanego środka dydaktycznego jest welurowa tabliczka, do której można przyczepiać elementy ruchome na rzepach. Całość pomocy dydaktycznych umieszczona jest w dużej, tekturowej teczce, funkcjonalnie służącej nauczycielowi do przechowywania. Pakiet edukacyjny zawiera: • 19 plansz, • 38 kart B-3, • 322 elementów ruchomych, • Plansze oprawione są w listwy z zawieszką, • Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, • Poradnik metodyczny

POCHODZENIE I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI cz.I

Nr katalogu 203 Nr MENiS */* Środek dydaktyczny przeznaczony jest do wykorzystania na zajęciach dydaktyczno - wychowawczych w edukacji przedszkolnej i na lekcjach w klasach I - III kształcenia zintegrowanego. Prezentowany środek dydaktyczny zgodny jest z wymaganiami programowymi wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej, środowiskowej, przyrodniczej, technicznej. Stwarza nauczycielowi możliwości swobodnego wykorzystania na zajęciach i lekcjach szkolnych. Na prezentowaną pomoc dydaktyczną składają się zestawy trzech historyjek obrazkowych, prezentujących tematykę pochodzenia i produkcji mleka, pieczywa i miodu. Historyjki namalowane są na planszach formatu B3, w sposób trafiający do wyobra?ni dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Obrazki są czytelne, bogato ilustrowane i kolorowe, posiadają rzepy, które dają nauczycielowi możliwość przyczepiania odpowiednich napisów (wyrazów tematycznych) do globalnego czytania przez dzieci. Zastosowanie historyjek obrazkowych rozwija myślenie, procesy poznawcze i działa na wyobraźnię dziecka. Pakiet edukacyjny zawiera: • 17 plansz, • 34 kart B-3, • 319 elementów ruchomych, • Plansze oprawione są w listwy z zawieszką, • Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, • Poradnik metodyczny

EDUKACYJNE GRY NA CAŁY ROK

Nr katalogu 193 Nr MENiS 1648/2004 Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno- przedszkolnym. Składa się z 17 plansz, 8 kart z obrazkami i 8 kart z napisami do każdej planszy. Poszczególne plansze do gry przypisane kolejno czterem porom roku. Uczestnik gry może układać (losować, ciągnąć) pojedyncze karty z elementami charakterystycznymi dla treści swojej planszy. Tematyka Plansz oraz obrazków i napisów dotyczy czterech pór roku: 1. Jesieni: las, sad, ogród warzywny, park, pogoda; 2. Zimy: zabawy, zwierzęta, Boże Narodzenie, bal; 3. Wiosny: kwiaty, Wielkanoc, zwierzęta, prace wiosenne; 4. Lato: łąka, jezioro, plaża, w górach. Dzięki tej grze, dziecko 3-9 letnie będzie mogło lepiej poznać i utrwalać wiadomości o przyrodzie i wydarzeniach związanych z poszczególnymi porami roku, rozwijać spostrzegawczość, pamięć i uwagę oraz kształtować odporność emocjonalną w sytuacjach pełnych napięć. Dzieci starsze mogą ponadto odczytywać wyrazy i odpowiednio przyporządkowywać je swoim planszom. Z gry może korzystać jednocześnie grupa dzieci w przedszkolu lub świetlicy szkolnej.

BAJECZNE WIERSZE cz.II

Nr katalogu 191 Nr MENiS 1650/2004 Pomoc dydaktyczna "Bajeczne wiersze" cz.II przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima wykorzystywane są w kształceniu literackim dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pomoc dydaktyczna może być służyć rozwijaniu mowy, myślenia, spostrzegania, wyobra?ni i pamięci dziecka. Przydaje się także do realizacji treści programowych zakresu edukacji humanistycznej, społeczno- moralnej i estetycznej, ujętych w tematy kompleksowe lub bloki tematyczne. Ilustracje z elementami ruchomymi stanowią atrakcyjne uzupełnienie przeżyć związanych z bezpośrednim odbiorem przez dziecko utworu literackiego. Pakiet edukacyjny zawiera: • 13 dużych plansz ilustrujące 12 wierszy, • 28 kart B3, • 103 sztuki elementów ruchomych, • Tyły plansz zaopatrzone są w magnesy do mocowania na tablicy szkolnej metalowej, • Plansze zaopatrzone są w listwy z zawieszką, • Poradnik metodyczny. • w pakiecie CD i MC Michała Żebrowskiego pt: "Poczytaj mi tato" Tematy plansz: 1. "Orzech" J. Brzechwy, 2. "Sum" J. Brzechwy, 3. "Stryjek" J. Brzechwy, 4. "Kwoka" J. Brzechwy, 5. "Prot i Filip" J. Brzechwy, 6. "Wrona i ser" J. Brzechwy, 7. "Siedmiomilowe buty" J. Brzechwy, 8. "Chrząszcz" J. Brzechwy, 9. "Grzyby" J. Brzechwy, 10. "Dwa jeże" L. J. Kern, 11. "O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci" J. Brzechwy, 12. "Ptasie radio" J. Tuwima.

BAJECZNE WIERSZE cz.I

Nr katalogu 190 Nr MENiS 1650/2004 Pomoc dydaktyczna "Bajeczne wiersze" przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego. Może też być wykorzystana w kształceniu zintegrowanym na poziomie klas I-III. Pomoc pomyślana jest tak, aby dziecko zainspirowane poezją J. Brzechwy i J. Tuwima mogło samodzielnie odtwarzać treść wiersza jednocześnie manipulując elementami ruchomymi. Ma to wpływ na rozwój mowy, myślenia, wyobra?ni i pamięci dziecka oraz lepsze rozumienie treści utworu literackiego. Dzieci mają doskonałą okazję do określania nastroju utworów, odkrywania humoru, żartu i wartości moralno-społecznych w poezji dla dzieci. Utworom tym towarzyszą zabawne ilustracje, które uwypuklają humor postaci, sytuacji oraz cechy charakteru bohaterów wierszy. Pakiet edukacyjny zawiera: • 17 dużych plansz ilustrujące 12 wierszy, • 34 kart B3, • 103 sztuki elementów ruchomych, • Tyły plansz zaopatrzone są w magnesy do mocowania na tablicy szkolnej metalowej, • Plansze zaopatrzone są w listwy z zawieszką, • Poradnik metodyczny. • w pakiecie CD i MC Michała Żebrowskiego pt: "Poczytaj mi tato" Tematy plansz: 1. "Kaczka Dziwaczka" J. Brzechwy, 2. "Zuch" J. Brzechwy, 3. "Na straganie" J. Brzechwy, 4. "Żaba" J. Brzechwy, 5. "Samochwała" J. Brzechwy, 6. "Hipopotam" J. Brzechwy, 7. "Skarżypyta" J. Brzechwy, 8. "Leń" J. Brzechwy, 9. "Słoń Trąbalski" J. Tuwima, 10. "Zosia Samosia" J. Tuwima, 11. "Okulary" J. Tuwima, 12. "Pan Maluśkiewicz i wieloryb" J. Tuwima.

MAGNES + RZEP (30sztuk)

Nr katalogu 178 Nr MENiS */* Magnes dodatkowo zaopatrzony w rzep pozwala na piętrowe układanie elementów ruchomych na tablicach. Można go stosować przy tablicach magnetycznych jak i welurowych.

NA POLU, W LESIE I NA ŁĄCE

Nr katalogu 171 Nr MENiS 0908/2000 Pomoc dydaktyczna "Na polu, w lesie i na łące" przeznaczona jest do kształcenia zintegrowanego na poziomie klas I-III z przewagą treści o charakterze środowiskowo -ekologicznym. Może być też wykorzystywana w klasach zerowych. Pomoc pomyślana jest tak, aby nie podawać gotowych rozwiązań a zmuszać do twórczych poszukiwań. Możliwość manipulacji elementami pobudza aktywność uczniów.

BECADŁO WŚRÓD ZWIERZĄT

Nr katalogu 163 Nr MENiS 0689/1999 Prezentowana pomoc przeznaczona jest do pracy w przedszkolu i w edukacji wczesnoprzedszkolnej. Może być stosowana niezależnie albo wspomagająco przy zaznajamianiu dzieci z alfabetem, oraz w utrwalaniu znajomości liter. Stwarza doskonałą okazję do prowadzenia szeregu ćwiczeń stanowiących podwaliny systematycznej nauki czytania i pisania. Barwne, atrakcyjne ilustracje świetnie nadają się do ćwiczeń w rozwijaniu mowy i myślenia. Układ elementów na planszy stanowi doskonałą okazje do ćwiczeń orientacji w stosunkach przestrzennych, określania wzajemnego położenia.

Z MOJĄ MAMĄ W KUCHNI

Nr katalogu 159 Nr MENiS 0687/1999 Jest to pomoc dydaktyczna, która ułatwi realizację programu zarówno nauczycielom przedszkola jak i nauczania elementarnego w zakresie poznawania najbliższego otoczenia społecznego, kulturowego i technicznego. zestaw składa się z: - planszy podstawowej formatu B1 ilustrującej wnętrze kuchni z ruchomymi drzwiczkami, mebli oraz ruchomych elementów stanowiących asortyment wyposażenia kuchni. - osiem obrazków formatu B3 przedstawiających różne czynności z życia codziennego rodziny. Ułatwi nauczycielowi wprowadzenie do słownika dzieci czasownika jako określenia czynności. Wyrazy i zdania mogą stanowić materiały do nauki czytania, gdyż zawierają wyrazy o prostej i złożonej budowie. Proponowana pomoc dydaktyczna ma szerokie możliwości wykorzystania i ma na celu rozwijać aktywność poznawczą i twórczą postawę dzieci, gdyż pozwala urządzać kuchnię według pomysłu użytkownika, może być również inspiracją do zabaw twórczych, w których dzieci przyjmują role domowników.

SŁOWNIK OBRAZKOWO-WYRAZOWY

Nr katalogu 156 Nr MENiS */* "Słownik" ma szerokie zastosowanie w różnych sytuacjach edukacyjnych szczególnie w realizacji programu edukacji językowej, edukacji środowiskowej i matematycznej. Stwarza naturalną płaszczyznę integracji treści kształcenia i może dobrze organizować aktywność ucznia i nauczyciela. Pomoc zawiera dwie kategorie tematycznych tj.: materiał ikoniczny i leksykalny. Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi w przedszkolu w grupie 5-6 latków oraz w klasie I jako materiał uzupełniający w elementarnej nauce czytania i pisania. Głównym zadaniem proponowanego zestawu pomocy jest: - usprawnienie procesu analizy i syntezy słuchowej oraz trening świadomości fonologicznej w zakresie różnicowania i artykułowania głosek języka polskiego. - kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (psychomotorycznej, pojęciowej i motywacyjnej), a także opanowanie kodu języka oraz tworzenie d?więkowej formy słowa na podstawie jego obrazu graficznego. Zestaw zawiera: - plansza pokładowa formatu B-2, - 36 plansz formatu B-3 z elementami ruchomymi. Materiał ikoniczny Komplet 95 obrazków, które przedstawiają różne obiekty materialne z codziennego doświadczenia. Są to osoby, zwierzęta, rośliny oraz przedmioty lub obiekty geograficzne. Ilustracje można mocować do specjalnej planszy za pomocą rzepów lub dowolnie zastosować korzystając z tablicy flanelowej, czy też układać na stole. Materiał leksykalny Jest to komplet 100 wyrazów umieszczonych na samoprzylepnych plakietkach do mocowania na planszy lub tablicy flanelowej. Wyrazy są zapisywane w wersji drukowanej oraz w wersji pisanej (razem 200 plakietek)

W SKLEPIE

Nr katalogu 155 Nr MENiS 0590/1999 Jest to pomoc dydaktyczna, która ułatwi realizację programu zarówno nauczycielom przedszkola jak i nauczania elementarnego w zakresie poznawania najbliższego otoczenia społecznego. Zestaw składa się z plansz przedstawiających trzy rodzaje sklepów (dom towarowy, sklep samoobsługowy, mały sklepik z obsługą - muzyczny, zoologiczny, zegarmistrz) Ponadto plansze mają elementy ruchome stanowiące asortyment wyposażenia sklepów różnych branż. Proponowana pomoc dydaktyczna ma na celu rozwinąć aktywność poznawczą dziecka i wspierać jego postawę twórczą, gdyż pozwala urządzać sklep według pomysłu małego użytkownika. Może się również stać zabawą, w której dziecko przyjmuje rolę sprzedawcy lub klienta i stanowić inspirację do wielu zabaw twórczych.

SAD W CZTERECH PORACH ROKU

Nr katalogu 154 Nr MENiS 598/1998 Prezentowana pomoc przeznaczona jest do wykorzystania w przedszkolach, a także w kl. I-III. Barwne ilustracje pomogą dziecku lepiej poznać sad, rozróżniać rosnące tam drzewa i krzewy, a także zachwycić się jego barwami w różnych porach roku. Ciekawe rozwiązanie plastyczne (ruchome elementy) zachęci do aktywnego i przyjemnego zdobywania wiedzy. Pakiet edukacyjny zawiera: • 30 kart B3 (ilustracyjne), • 5 plansz podkładowych z widokiem "nagich" drzew jabłoni, gruszy, śliwy, czereśni i wiśni, • Każda z plansz zaopatrzona jest w rzepy, co ułatwia nakładanie elementów tworzących sad w różnych porach roku • Plansze wzbogacone materiałem metodycznym w formie: zadań, ćwiczeń, krzyżówek, zabaw dydaktycznych, konspektów. • Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, • Plansze oprawione są w listwy metalowe z zawieszką, • Poradnik metodyczny. Opracowanie metodyczne zajęć: 1. Zwiastuny wiosny w sadzie, 2. Sad w pełni wiosny. 3. Sprzymierzeńcy pracy sadownika, 4. Sad pełen owoców, 5. Tajemnice spiżarni babuni, 6. Uśpiony sad.

POMÓŻMY INNYM

Nr katalogu 148 Nr MENiS 0593/1998 Historyjki obrazkowe są zróżnicowane tematycznie i dostosowane do możliwości percepcyjnych dziecka w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III. Przedstawiają przygody mające uczyć właściwych relacji człowieka do człowieka, człowieka do zwierząt i świata przyrody. Przygody bohaterów są dziecku bliskie, często związane z jego codziennym życiem, bąd? wcześniej zdobytym doświadczeniem. Przedstawiają bogatą, wyrazistą akcję działającą na wyobra?nię dziecka, budzą żywe emocje związane z oceną pozytywnych i negatywnych postaci bohaterów.

MAŁA TABLICZKA MNOŻENIA

Nr katalogu 146 Nr MENiS */* abliczka mnożenia (loteryjka) MAŁY FORMAT. Jest to nowa, ciekawa forma nauki tabliczki mnożenia dla dzieci - bez stresu, poprzez zabawę. Pomoc ta sprzyja rozwijaniu aktywności uczniów. Ożywia tempo lekcji i podnosi jej dynamikę. Stanowi doskonałą formę nauki i powtórki tabliczki mnożenia. Może być wykorzystywana w szkole jak i w domu, jako gra towarzyska. Przeznaczona jest dla dzieci klas III-V.

TABLICZKA MNOŻENIA

Nr katalogu 144 Nr MENiS */* Tabliczka mnożenia (loteryjka) DUŻY FORMAT. Jest to nowa, ciekawa forma nauki tabliczki mnożenia dla dzieci - bez stresu, poprzez zabawę. Pomoc ta sprzyja rozwijaniu aktywności uczniów. Ożywia tempo lekcji i podnosi jej dynamikę. Stanowi doskonałą formę nauki i powtórki tabliczki mnożenia. Może być wykorzystywana w szkole jak i w domu, jako gra towarzyska. Przeznaczona jest dla dzieci klas III-V.

PTAKI

Nr katalogu 143 Nr MENiS 591/1998 Jest to środek dydaktyczny wykorzystywany na zajęciach mowy ojczystej i do ćwiczeń matematycznych. Daje możliwości przybliżenia dzieciom wyglądu ptaków, poznawania zmian zachodzących w ich wyglądzie. Pozwala na zrozumienie konieczności dokarmiania zwierząt. Zachęca do wzbogacenia słownika pięknej mowy literackiej. Może wykorzystany do prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych, rozwijania mowy. Stwarza możliwości kształtowania pojęć matematycznych: położenie przedmiotów w przestrzeni, określenie wielkości przedmiotów, porównywania i liczenia do 10, dzielenia zbioru na podzbiory.

RATUJMY ZIEMIĘ

Nr katalogu 140 Nr MENiS 0501/1998 Środek dydaktyczny zalecany do nauczania początkowego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Jest to pomoc wzbogacająca wiedzę na temat aktualnego stanu przyrody polskiej, przyczyn ginącej fauny i flory, przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. Proponowane zabawy i zajęcia z wykorzystaniem materiału ilustracyjnego zachęcają do: poznawania zagadnień ekologicznych, obserwowania otaczającej przyrody, samodzielnej pracy badawczej, poznawania najbliższego środowiska. Pakiet składa się z 2 części: 1. plansze obrazujące przyczyny zniszczeń ekologicznych naszej planety, spowodowane rozwojem cywilizacji i działalności człowieka, 2. ogólne informacje wzbogacające i porządkujące podstawową wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej.

DZIECKO W ŚWIECIE DOROSŁYCH

Nr katalogu 134 Nr MENiS 0484/1998 Pomoc kierowana jest do pracy w oddziałach przedszkolnych oraz w nauczaniu początkowym z uczniami klas I-III oraz dziećmi szkolnych klas zerowych. Szczególnie przydatna będzie przy realizacji treści programowych z języka polskiego i środowiska społeczno- przyrodniczego. Historyjki obrazkowe wprowadzają dziecko w tematykę środowiska społecznego ogniskując uwagę wokół takich zagadnień jak: dziecko wśród ludzi w różnych sytuacjach społecznych, życie ludzi strukturach społecznych, praca ludzi w różnych zawodach, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy. Zestaw zawiera komentarz metodyczny, literaturę, zagadki, krzyżówki.

TABLICE DO NAUKI JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Nr katalogu 133 Nr MENiS 436/1998 Jest to pomoc dydaktyczna przeznaczona do nauki języka rosyjskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Zestaw szkolny zawiera 29 tablic formatu B3 z literami oraz l tablicę przedstawiającą cały alfabet. Każda tablica zawiera obraz wyrazu podstawowego, wyraz podstawowy, podział wyrazu na sylaby z zaznaczeniem samogłoski akcentowanej, wzory liter pisanych i drukowanych (małych i dużych) oraz niezbędne uwagi dotyczące pisowni lub wymowy.

UKŁADANKA GEOMETRYCZNA

Nr katalogu 120 Nr MENiS 401/1997 Bogactwo barw mozaiki i ilość ich elementów zachęca do układania i realizowania własnych pomysłów. Każde samodzielnie stworzone "dzieło" cieszy i mobilizuje do dalszych działań. Pomoc rozwija sferę poznawczą i emocjonalną, uczy cierpliwości, wytrwałości, mobilizuje do obserwowania i porównywania. Szczególnie wskazane jest zainteresowanie nią dzieci onieśmielonych, zalęknionych, biernych z zahamowaniami, by tworzone postacie wzory radowały je i dawały wiarę we własne możliwości.

PODRÓŻE MISIÓW

Nr katalogu 117 Nr MENiS */* Pomoc kierowana jest głównie do dzieci w wieku przedszkolnym. Wesołe, figlarne misie podróżujące w bajkowych pociągach pozwolą nauczycielowi w atrakcyjny sposób wprowadzać nowe treści, zaś dzieciom dadzą możliwość samodzielnego odkrywania prawideł matematycznych. Bogata ilość liczmanów zgromadzona na 21 planszach w postaci lokomotyw, wagonów, misiów - posłuży nauczycielowi do graficznego przedstawienia zagadnień matematycznych oraz ułatwi utrwalanie poznanych już pojęć. Proponowane przez nas rozwiązania dydaktyczne mogą być przez nauczycieli uzupełniane, modyfikowane i dostosowywane do możliwości wychowanków. Komplet "Podróże misiów" przeznaczony jest do pracy z dzieckiem przedszkolnym: - na zajęciach z całą grupą, - na zajęciach wyrównawczych, - w pracy indywidualnej, - w czasie zabaw dowolnych. Pakiet edukacyjny zawiera: • 2 plansze lokomotywy (2 jadące w lewo i 2 jadące w prawo), • 8 plansz wypełnia 16 różnokolorowych wagonów (z rzepami w okienkach), • 3 plansze zajmują "okienkowe" postacie misiów (łącznie 270 sztuk), • 5 plansz wypełniają podróżujące z plecakami misie (łącznie 100 sztuk), • 3 plansze do pocięcia na małe kartoniki z liczbami od 0 do 10 (na rzepy), • Poradnik metodyczny.

MONOGRAFIA LICZB I NIE TYLKO

Nr katalogu 114 Nr MENiS 0400/1997 Jest to materiał pomocniczy do nauki matematyki w nauczaniu początkowym, w oddziałach szkolnych i przedszkolnych dzieci 6 letnich. Plansze (10 sztuk) z monografią liczb ilustrują: zbiór konkretnych przedmiotów, zbiór symboli, właściwą cyfrę (mocowaną na rzepy) oraz odpowiednią liczbę w aspekcie porządkowym. Elementami uzupełniającymi są kartoniki z dużymi i małymi cyframi na białym i kolorowym tle, zbiory figur geometrycznych i konkretów. W komplecie jest także drugi zestaw z dwiema planszami zatytułowany "Barwne motyle" dający możliwości tworzenia zbiorów, układania formuł matematycznych, zadań z treścią itp... Pomoc pozwala w ciekawy sposób organizować zajęcia, daje szansę rozwiązywania problemów przez manipulowanie liczmanami, cyframi i znakami matematycznymi, ułatwia utrwalanie wiadomości.

NIEBEZPIECZNE ZABAWY

Nr katalogu 110 Nr MENiS 0465/1998 Zestaw "Niebezpieczne Zabawy" przeznaczony jest do pracy z dziećmi w nauczaniu początkowym. Ma na celu pomóc nauczycielom i uczniom w realizacji zadań związanych z kształtowaniem właściwych postaw wobec własnego bezpieczeństwa. Pomoc zawiera 12 historyjek obrazkowych omawiających problematykę bezpieczeństwa dzieci. Pakiet edukacyjny zawiera: • 2 duże tablice, • 12 kartoników z tytułami, • 48 obrazków (po 4 obrazki do każdej historyjki), • 12 kartoników ze znakami ilustrującymi niebezpieczeństwo, • 24 kartoniki z wyrazami do ułożenia haseł (każde hasło składa się z 2 części), • Plansze zaopatrzone są w listwy z zawieszką, • Poradnik metodyczny.

POZNAJEMY ZAWODY WSPÓŁCZESNE

Nr katalogu 109 Nr MENiS */* Z tytułu wynika, że zgromadzony tu materiał ma na celu przybliżyć przedszkolakowi i uczniowi problemy pracy współczesnego człowieka oraz wagę i sens tej pracy. Komplet składa się z 20 plansz ilustrujących: różne rodzaje zawodów, miejsca w których jest wykonywana dana praca oraz czynności jej towarzyszące. Pozostałych 10 arkuszy B# przedstawia maszyny, urządzenia, narzędzia, przybory niezbędne do produkcji czy usługi. Zestaw przydatny jest szczególnie w nauczaniu początkowym oraz wychowaniu przedszkolnym gdzie w czasie zajęć dzieci będą miały okazję zrozumieć, że każda ludzka praca jest nam potrzebna i że z jej efektów korzystamy niemal wszyscy w każdej sytuacji. W części opisowej na uwagę zasługuje charakterystyka poszczególnych grup zawodowych, propozycje zabaw dydaktycznych, zagadki oraz wybór literatury związanej w tematem. Pakiet edukacyjny zawiera: • 20 kart B3 ilustrujących pracę ludzi w różnych zawodach, • 2 arkusze B-3 z nazwami zawodów (do wycięcia), • 8 arkuszy B-3 z obrazkami narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy, • 3 arkusze B-2 - część opisowa zawiera: - charakterystykę poszczególnych grup zawodowych, - propozycje wykorzystania zestawu, - zagadki, - wybór poezji; • Plansze zaopatrzone są w listwy z zawieszką, • Poradnik metodyczny.

Z SZOPKĄ PO KOLĘDZIE

Nr katalogu 107 Nr MENiS */* Pomoc adresowana jest do nauczycieli szkół i przedszkoli, wychowawców domów dziecka i świetlic, by mogli w ciekawy i atrakcyjny sposób przybliżyć wychowankom zwyczaje i obrzędy chrześcijańskie i ludowe związane z Bożym Narodzeniem. Celem dydaktycznym zestawu jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji świątecznych, wzbogacanie poczucia bliskości i przywiązania w rodzinie oraz uwrażliwić na drugiego człowieka. Ponadto uczyć patriotyzmu, wyrabiać szacunek i przywiązanie do ojczyzny, przybliżać historię i kulturę narodu polskiego, a także dostrzeganie piękna języka polskiego. Przekazując Państwu ten materiał liczymy na to, że pomoże on przybliżyć dzieciom najpiękniejsze zwyczaje i obrzędy tak aby Święta stawały się coraz bardziej uroczyste, wzniosłe, pełne miłości, życzliwości i miłych wspomnień.

WPROWADZANIE LITER KL.0

Nr katalogu 105 Nr MENiS */* Pomoc przeznaczona jest do nauki czytania w klasach "zerowych" i pierwszych szkoły podstawowej. Zestaw szkolny zawiera 49 arkuszy B3, zaś przedszkolny 28 arkuszy B3. Każda plansza zawiera ilustrację do ćwiczeń w mówieniu, obraz wyrazu podstawowego, podział wyrazu na głoski i sylaby, wzory wyrazów pisanych wielką literą (imiona, nazwy miejscowości czy państw). Plansze można dowolnie pociąć by móc np. tworzyć rozsypanki obrazkowo-wyrazowe, wyszukiwać z rozsypanki literowej tę literę, którą aktualnie poznały dzieci - tworzyć wyrazy z rozsypanki sylabowej itp...

PRZEMIJAJĄCE ZAWODY

Nr katalogu 95 Nr MENiS */* Pomoc kierowana jest głównie do przedszkoli i uczniów szkół podstawowych klas "0", I - IV. W starszych klasach może być wykorzystywana na lekcjach języka polskiego, historii, czy plastyki. Ma na celu zapoznanie dzieci z przemijającymi zawodami, poznanie złożoności pracy człowieka, narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania różnych wytworów oraz przybliżenie dawnych technologii produkcji np.: naczyń, obuwia, odzieży itp. Komplet stanowi 18 plansz ilustrujących pracę ludzi w różnych zawodach (do wycinania) oraz teksty omawiające historię zawodów takich jak: bednarz, kołodziej, stelmach, snycerz, kowal, ludwisarz, rymarz, kaletnik, siodlarz, garncarz, zdun i wiele, wiele innych.

BĄDĘ OSTROŻNY NA DRODZE cz.II

Nr katalogu 91 Nr MENiS */* Pomoc znajdzie zastosowanie głównie w oddziałach przedszkolnych jaki w nauczaniu początkowym - ułatwi realizację programu wychowania komunikacyjnego. Może być wykorzystywana na lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego oraz języka polskiego. Plansze mają ułatwić poznanie i opanowanie trudnej problematyki zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, przygotować dzieci do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym, pomóc w opanowaniu umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia, itp... Pomoc zawiera 23 plansze ilustracyjne formatu B3 wybrane znaki drogowe pionowe (22 sztuki). Zagadki, pytania konkursowe, wybór poezji dziecięcej związany z w/w tematyką.

DOBIERZ DO PARY - ŚWIAT ROŚLIN

Nr katalogu 87 Nr MENiS */* MAŁY FORMAT Pomoc przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Może być wykorzystywana tak w grupie 3-4 latków jak i przez dzieci grup starszych. Pomoc może być wykorzystywana jako gra dydaktyczna oraz jako materiał wspomagający realizację treści programowych z zakresu: mowy i myślenia, przyrody, pojęć matematycznych itp. Zestaw A - ilustruje świat zwierzęcy - od gadów, płazów, ptaków przez owady i ssaki - przedstawiony na 30 planszach do których należy dobrać identyczne obrazki. Zestaw B - ilustruje świat roślin: warzyw, owoców, grzybów przedstawiony na 40 planszach do których dzieci również powinny dobrać małe kartoniki z ilustracjami takich samych, dopasowując właściwie wielkości, kolor czy położenie w przestrzeni. Wspólne zabawy układanką wzbogacą wiedzę dziecka, pobudzą do myślenia, nauczą spostrzegania różnic i podobieństw przedmiotów itp.

DOBIERZ DO PARY - ŚWIAT ZWIERZĄT

Nr katalogu 86 Nr MENiS */* MAŁY FORMAT Pomoc przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Może być wykorzystywana tak w grupie 3-4 latków jak i przez dzieci grup starszych. Pomoc może być wykorzystywana jako gra dydaktyczna oraz jako materiał wspomagający realizację treści programowych z zakresu: mowy i myślenia, przyrody, pojęć matematycznych itp. Zestaw A - ilustruje świat zwierzęcy - od gadów, płazów, ptaków przez owady i ssaki - przedstawiony na 30 planszach do których należy dobrać identyczne obrazki. Zestaw B - ilustruje świat roślin: warzyw, owoców, grzybów przedstawiony na 40 planszach do których dzieci również powinny dobrać małe kartoniki z ilustracjami takich samych, dopasowując właściwie wielkości, kolor czy położenie w przestrzeni. Wspólne zabawy układanką wzbogacą wiedzę dziecka, pobudzą do myślenia, nauczą spostrzegania różnic i podobieństw przedmiotów itp.

DOBIERZ DO PARY - ŚWIAT ROŚLIN

Nr katalogu 84 Nr MENiS */* DUŻY FORMAT Pomoc przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Może być wykorzystywana tak w grupie 3-4 latków jak i przez dzieci grup starszych. Pomoc może być wykorzystywana jako gra dydaktyczna oraz jako materiał wspomagający realizację treści programowych z zakresu: mowy i myślenia, przyrody, pojęć matematycznych itp. Zestaw A - ilustruje świat zwierzęcy - od gadów, płazów, ptaków przez owady i ssaki - przedstawiony na 30 planszach do których należy dobrać identyczne obrazki. Zestaw B - ilustruje świat roślin: warzyw, owoców, grzybów przedstawiony na 40 planszach do których dzieci również powinny dobrać małe kartoniki z ilustracjami takich samych, dopasowując właściwie wielkości, kolor czy położenie w przestrzeni. Wspólne zabawy układanką wzbogacą wiedzę dziecka, pobudzą do myślenia, nauczą spostrzegania różnic i podobieństw przedmiotów itp.

STOJAK DO PLANSZ I MAP

Nr katalogu 83 Nr MENiS */* maksymalna wysokość - 210cm, rozpiętość ramion - 160cm

DOBIERZ DO PARY - ŚWIAT ZWIERZĄT

DUŻY FORMAT Pomoc przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Może być wykorzystywana tak w grupie 3-4 latków jak i przez dzieci grup starszych. Pomoc może być wykorzystywana jako gra dydaktyczna oraz jako materiał wspomagający realizację treści programowych z zakresu: mowy i myślenia, przyrody, pojęć matematycznych itp. Zestaw A - ilustruje świat zwierzęcy - od gadów, płazów, ptaków przez owady i ssaki - przedstawiony na 30 planszach do których należy dobrać identyczne obrazki. Zestaw B - ilustruje świat roślin: warzyw, owoców, grzybów przedstawiony na 40 planszach do których dzieci również powinny dobrać małe kartoniki z ilustracjami takich samych, dopasowując właściwie wielkości, kolor czy położenie w przestrzeni. Wspólne zabawy układanką wzbogacą wiedzę dziecka, pobudzą do myślenia, nauczą spostrzegania różnic i podobieństw przedmiotów itp.

ZAGADKI DWUZNAKI

Nr katalogu 75 Nr MENiS */* Pomoc przeznaczona jest dla szkół podstawowych gdzie może być wykorzystana głównie na lekcjach środowiska społeczno - przyrodniczego w klasach I-III. Warto jednak wzbogacić ją zestawem podstawowym tj. Środowiska przyrodnicze oraz zestawem zagadek dla przedszkoli. Zestaw stanowi: 15 tablic podkładowych pod teksty zagadek, ilustracje 96 roślin, pełne nazwy tych roślin i z podziałem na sylaby, 20 napisów umożliwiających różnorodne porządkowanie roślin np.: "Rośliny pół uprawnych", "Rośliny przemysłowe" itp...

ZAGADKI JEDNOZNAKI

Nr katalogu 74 Nr MENiS */* Pomoc ma ułatwić nauczycielowi realizację treści programowych dotyczących systematyzowania, porządkowania i utrwalania wiedzy przyrodniczej. zgromadzony tu materiał to zagadki obrazkowe w postaci barwnych ilustracji oraz zagadki wierszowane. Ich rozwiązanie jest dla dziecka przyjemną zabawą i zarazem ciekawym zadaniem intelektualnym gdyż uczy postawy badawczej, mobilizuje do samodzielnego myślenia, zwięzłego formułowania odpowiedzi. Zestaw składa się z: 10 tablic podkładowych na których umieszczone są testy zagadek(48 sztuk) ilustrujące rośliny, kartoniki z pełnymi nazwami tych roślin oraz te same nazwy podzielone na sylaby. Uzupełnieniem są napisy do zbiorów i kolekcji roślin typu - "Owoce cytrusowe", "Dary Pola", "Dary Lasu" itp...

MAPA POLSKI DLA NAJMŁODSZYCH

Nr katalogu 67 Nr MENiS */* Pomoc jest niezbędna w klasach młodszoszkolnych na lekcjach środowiska społeczno - przyrodniczego (szczególnie klasy III), języka polskiego a także plastyki. Ta atrakcyjna, estetyczna pomoc dydaktyczna bardzo wzbogaci zajęcia w przedszkolu w klasach zerowych. Część opisowa zawiera historię: godła polskiego, herbów naszych miast oraz miast wojewódzkich, opis skarbów polskiej ziemi, fragmenty poezji na temat ojczyzny. Mapa przedstawia: - nazwy krajów z którymi graniczy Polska, - krainy geograficzne z ilustracjami gór, wyżyn, nizin i pojezierzy, - morze, największe rzeki, jeziora, kanały, - miasta wojewódzkie, znane i charakterystyczne obiekty architektury, - inne znane i ważne historyczne miejscowości, - puszcze naszego kraju i tereny mocno zalesione, - wybrane, dziko żyjące i będące pod ochroną zwierzęta.

PODSTAWOWE KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE

Nr katalogu 64 Nr MENiS */* Pomoc może być wykorzystana na lekcjach geometrii w klasie VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Ma na celu ułatwić uczniom opanowanie umiejętności kreślenia podstawowych konstrukcji geometrycznych wykonywanych za pomocą cyrkla i linijki wraz z jednoczesnym tworzeniem jej opisu. Komplet zawiera 12 zestawów tablic pokazujących kolejne etapy konstrukcji. Do zestawu tablic dołączony jest zbiór zadań "Planimetria w zadaniach" cz.I i II

GRAMATYKA DLA NAJMŁODSZYCH

Nr katalogu 057 Nr MENiS */* Zawiera 44 tablice informacyjno - ilustracyjne formatu B-3 (na swych odwrotach zaopatrzone są w rzepy lub magnesy) przedstawiające wszystkie wprowadzone i wymagane przez program nauczania w klasach I-III części mowy, części zdania i rodzaje zdań. I tak, na czerwonych tablicach znalazły się wiadomości o częściach mowy takich jak: - rzeczownik - czasownik - przymiotnik - przysłówek - liczebnik. Na kolejnych 3 niebieskich tablicach przedstawione zostały dwie części zdania: podmiot i orzeczenie (pojęcia, którymi powinien operować nauczyciel, nie egzekwując ich od uczniów).

ALFABET DRUKOWANY RUCHOMY

Nr katalogu 38 Nr MENiS */* Przeznaczony jest do pracy z dzieckiem przedszkolnym w klasach "zerowych" oraz do nauki języka polskiego w klasie pierwszej. w skład kompletu wchodzi saszetka lniana na litery, 30 arkuszy B3 z wzorami liter oraz znaki interpunkcyjne. Na odwrocie kartoników z poszczególnymi literami umieszczono "rzep" dzięki czemu dają się one łatwo przytwierdzać do tablicy welurowej czy też flanelowej. Z liter mogą szybko układać wyrazy oraz zdania a dzięki "rzepom" pomoc jest bezpieczna i funkcjonalna.

TABLICA WELUROWA MAŁA

Nr katalogu 28 Nr MENiS */* Tablica mała (wymiar 70cm x 90cm) może być zamocowana w każdej sali przedszkolnej, klasie szkolnej, w świetlicy czy na korytarzu. To doskonała i niezbędna pomoc w codziennej pracy nauczyciela na której szybko i bezpiecznie- bo bez użycia szpilek czy pinesek - można eksponować każdy materiał dydaktyczny, który na swej tylnej stronie posiada rzep. Tablica jest niezastąpiona na lekcjach języka polskiego, matematyki, środowiska społeczno-przyrodniczego kiedy wprowadzamy litery, układamy zadania z rozsypanki wyrazowej, układamy liczmany, cyfry, znaki matematyczne, pokazujemy obrazki roślin, zwierząt czy też inne materiały.

KALENDARZ POGODY

Nr katalogu 17 Nr MENiS */* Pomoc przeznaczona do edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Kalendarz wykonany jest ze sztywnego kartonu o wymiarach 70cm x 70cm. Górna część planszy zawiera nazwy kolejnych dni tygodnia, pozostałe pola w formie kwadratów to miejsca, w które umieszcza się symbole pogody. Wzorów określających stan pogody jest piętnaście. Uwzględniają one prawie wszystkie możliwości atmosferyczne występujące w naszym kraju w ciągu całego roku. Praca z kalendarzem zachęci dziecko do systematycznego obserwowania zmian atmosferycznych, określenia stanów pogodowych, rozpoznawania i właściwego interpretowania graficznych symboli pogodowych.

UNIWERSALNA TABLICZKA

Nr katalogu 16 Nr MENiS */* Przeznaczona do użytku w przedszkolach i szkołach. * Służy do odpowiedniego ustawienia książki podczas czytania. * Obustronna magnetyczna płaszczyzna pozwala na rysowanie za pomocą suchościeralnych pisaków. * Szerokie zastosowanie w zespołach wyrównawczych (pozwala na umieszczenie kartek A-4 z różnymi nadrukami do indywidualnej pracy). * Pozwala na prowadzenie zajęć z elementami ruchomymi, mocowanymi rzepo-magnesami. * Poprawia wizerunek klasy.

ŚCIENNA TABLICA MAŁA

Nr katalogu 15 Nr MENiS */* MAGNETYCZNA (wymiar 104x89cm suchościeralna) Środek pomocy szkolnej: • uniwersalny i wielofunkcyjny, • nauczycielsko- demonstracyjny, • uczniowsko-ćwiczeniowy. Strona magnetyczna tablicy służy do pisania, a także mocowania elementów ruchomych za pomocą magnesów. Tablicę wyposażono w magnesy w kolorze czerwonym - symbolizują samogłoski i w kolorze niebieski - spółgłoski, co znajdzie zastosowanie podczas analizy i syntezy fonetycznej wyrazów.

ZESTAW LITEROWO-OBRAZKOWY

Nr katalogu 223 Nr MENiS 2190/2007 Ten zestaw to wspaniały sposób na uatrakcyjnienie nauki. Jest zgodny z wymaganiami programowymi kształcenia zintegrowanego. Stanowi nieodzowną pomoc w nauce czytania i pisania. Nabycie tej umiejętności wymaga od ucznia znacznego trudu, a od nauczyciela wytężonej pracy metodycznej. Zaproponowana pomoc dydaktyczna ma na celu wspomaganie nauczania i uczenia sie. Pełni funkcję motywacyjną, poznawczą i kształcącą.

MOJA OJCZYZNA

Nr katalogu 224 Nr MENiS 2191/2007 Przedstawiony zestaw pomocy dydaktycznych opracowany został zgodnie z wymaganiami "Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego". Celem ogólnym pomocy dydaktycznej MOJA OJCZYZNA jest wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. Stanowi pomoc w realizacji treści kształcenia z zakresu edukacji społeczno - moralnej, edukacji przyrodniczej, edukacji z zakresie mowy, myślenia, przygotowania do pisania i czytania, edukacji kulturowo - estetycznej. Pomoce stanowią ?ródło wiadomości o Polsce, prezentują mapę z herbami 18 miast polskich, przedstawiają informacje o najważniejszych polskich miastach i legendach o ich historii, różne rodzaje krajobrazów polskich oraz regionalne stroje ludowe. Różnorodność tematyki zestawu stwarza nauczycielowi możliwość doboru różnorodnych metod i form pracy dydaktyczno - wychowawczej w przedszkolu i klasach kształcenia zintegrowanego. Pomoce MOJA OJCZYZNA dają nauczycielowi wiele swobody w ich doborze wykorzystaniu w trakcie zajęć.

BAW SIĘ BEZPIECZNIE I DZIAŁAJ ROZSĄDNIE

Nr katalogu 225 Nr MENiS */* Obowiązkiem społeczeństwa jest dbałość o wszystkich jego członków a zwłaszcza o najmłodsze pokolenia, które są zbyt słabe by się bronić i brak im doświadczenia, by się ustrzec przed zagrożeniami. Umiejętność przewidywania skutków różnych wydarzeń, umiejętność zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz umiejętność przekazu informacji o zagrożeniu są to elementy, które podnoszą zdolność do przetrwania. Umiejętności te muszą być kształtowane od najmłodszych lat i w miarę rozwoju jednostki doskonalone. Zestaw jest przeznaczony dla dzieci najmłodszych, najbardziej ufnych i przez to jeszcze mocniej narażonych na niebezpieczeństwo. Zestawy plansz przedstawiają sytuacje związane z różnymi zagrożeniami współczesnego świata. Zaprojektowano je w postaci komiksowych historyjek, by dzieci mogły prześledzić ciąg wydarzeń i połączyć łańcuch przyczynowo-skutkowy. Daje to dużą możliwość ćwiczenia umiejętności przewidywania oraz szukania równoległych rozwiązań (skutków) tej samej przyczyny. Kolejną istotną cechą jest nacisk na potrzebę znajomości numerów alarmowych oraz umiejętność przekazu informacji. W związku z tym w większości historyjek pojawia się telefon i numery alarmowe. Oprócz umiejętności zachowania się w obliczu zagrożenia pokazana jest umiejętność postrzegania potencjalnego zagrożenia (np. zgłaszanie podejrzanych pakunków oraz podejrzanie zachowujących się osób). Zestaw pozwala na omówienie zabaw w miejscach, które mogą się stać potencjalnym zagrożeniem zdrowia i życia bawiących się dzieci i osób postronnych zaangażowanych losowo w wydarzenia. Znajdziemy również elementy dotyczące łamania zasad bezpieczeństwa co też jest przyczyną wielu różnych nieszczęść.

PIERWSZA POMOC - WIEDZA, KTÓRA RATUJE ŻYCIE

Nr katalogu 226 Nr MENiS */* Zestaw na pewno będzie cennym elementem lekcji podnoszącym efektywność nauczania i przyswajania wiedzy, która w dzisiejszym świecie staje się coraz częściej potrzebna. Znajdziemy więc informacje podstawowe tj. numery służb ratowniczych, schemat wzywania pomocy, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, a także informacje omawiające urazy, zasady postępowania w miejscu wypadku oraz podstawowe sposoby reanimacji. Cel pomocy: • wdrażanie do potrzeby znajomości numerów alarmowych, • zapoznanie z elementarnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, • kształtowanie właściwej postawy w sytuacji zagrożenia, • wdrażanie do niesienia pomocy potrzebującym. Dwie plansze pt. " Uczniowski dekalog bezpieczeństwa" do wykorzystania jako pomoc dydaktyczna na lekcjach lub jako element wystroju świetlic, holi szkolnych. Treści dotyczące zachowań obniżających i podnoszących stopień bezpieczeństwa własnego i innych są ukazane w atrakcyjnej, żartobliwej formie obejmując różne aspekty życia w szkole, domu i na podwórku. Cel pomocy: • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków niewłaściwych zachowań, • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, • kształtowanie nawyków i postaw podnoszących bezpieczeństwo własne i innych, • podniesienie świadomości nt. istniejących zagrożeń, • wdrażanie do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu pobytu.

PRACA W RÓŻNYCH ZAWODACH

Nr katalogu 227 Nr MENiS */* Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku od 3 do 6 lat. Celem zabaw jest utrwalenie zdobytych wiadomości na temat różnych zawodów, narzędzi pracy oraz wytworów tej pracy. Zabawy przyczyniają się również do rozwijania aktywności słownej oraz wzbogacają słownictwo dziecka. Cele ogólne zestawu ilustracji: - poznawanie pracy ludzi w różnych zawodach, - poznawanie złożoności pracy człowieka, - poznanie narzędzi niezbędnych do wykonywania różnych prac, - inspirowanie dzieci do wykonywania czynności np. piekarza, - ćwiczenie spostrzegawczości i szeroko rozumianych ćwiczeń w mówieniu. Cele szczegółowe: 1. poznawanie pracy ludzi w bliskim otoczeniu przedszkola, 2. inspirowanie zabaw tematycznych związanych z określonym zawodem, 3. wykonywanie prac plastycznych do urządzania kącików zainteresowań, 4. dowolne wypowiedzi dzieci na temat poznanego otoczenia społecznego, 5. obserwacja zmian w przyrodzie, opieka nad zwierzętami, 6. uświadamianie dzieciom iż głównym warunkiem istnienia życia jest zdrowie, 7. wyrabianie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi, 8. zapoznanie dzieci z instytucjami użyteczności publicznej, 9. rozwijanie ekspresji ruchowej, słownej, graficznej, 10. wypowiadanie się rozwiniętymi zdaniami, 11. rozwijanie umiejętności wyrażnego mówienia, 12. poznawanie właściwości niektórych minerałów, 13. słuchanie tekstów literackich, 14. bogacenie słownika czynnego i biernego, 15. rozwiązywanie zagadek, 16. rozwijanie wyobraźni plastycznej Komplet składa się z podwójnych ilustracji w następujących zawodach: 1. Leśniczy 2. Żołnierz 3. Pielęgniarka 4. Kolejarz 5. Górnik 6. Szewc 7. Policjant 8. Krawcowa 9. Strażak 10. Sklepowa 11. Piekarz 12. Nauczyciel 13. Listonosz 14. Lekarz Do każdego zestawu ilustracji przypisany jest wiersz związany tematycznie z poszczególnymi zawodami oraz zagadka. Ilustracje zawierają akcesoria zmienne, aby dzieci mogły stwierdzić, co się mogło stać np. podczas pracy leśniczego w lesie.

Co oferujemy?

Najbardziej praktyczne i przydatne elementy wyposażenia dla szkół i przedszkoli

Meble szkolne i przedszkolne

Wyposażenie dla szkół i przedszkoli.

Pomoce dydaktyczne

Praktyczne pomoce edukacyjne.

Place zabaw

Piękne place zabaw dla placówek oświatowych i nie tylko.

Zabawki

Zabawki dla dzieci o walorze edukacyjnym.

Atrakcyjne, dla dzieci, wysoka jakość

Nadal nie wiesz na co się zdecydować?
uwaga
Close Menu