Wyposażenie dla szkół i przedszkoli

Przyroda i Biologia

Najnowsze "Przyroda i biologia"

Edukacja ekologiczna zestaw 20 plansz. - 567,00 zł

Zestaw 20 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm. Ekosystem – Elementy składowe. Przepływ energii w ekosystemie jeziora. Piramida troficzna w ekosystemie morza. Piramida troficzna w ekosystemie jeziora. Piramida troficzna w ekosystemie lasu. Schemat obiegu materii w przyrodzie. Zagęszczenie populacji. Energia i materia w agrocenozach. Środowisko i jego elementy. Piktogramy ostrzegawcze. Hałas. Obieg wody w przyrodzie. Wpływ populacji ludzkich na przyrodę. Wpływ przemysłu na środowisko. Przyczyny efektu cieplarnianego. Rośliny żyjące w wodach czystych. Rośliny żyjące w wodach średnio zanieczyszczonych. Rośliny żyjące w wodach mocno zanieczyszczonych. Sukcesja ekologiczna pierwotna. Sukcesja ekologiczna wtórna.

PRZYRODA-KALENDARZ POGODY MAGNETYCZNY 427,00 zł

Kalendarz pogody przeznaczony jest dla przedszkoli, klas I-III szkół podstawowych i szkolnictwa specjalnego. Służy do regularnej i planowej obserwacji pogody oraz kształtowania i utrwalania pojęć związanych z czasem: – pojęcie tygodnia (zapoznawanie z nazwami kolejnych dni tygodnia i ich kolejności); – pojęcie miesiąca (zapoznanie z nazwami miesięcy i liczbą dni w kolejnych miesiącach); – pojęcie roku (zapoznanie z podziałem roku na miesiące, kwartały i pory roku). Dodatkowo, poprzez wzbogacenie go o etykiety z ilustracjami ważnych wydarzeń w życiu dziecka doskonale nadaje się do wykorzystania przy planowaniu życia klasy. Pomoc można wykorzystać do realizacji następujących zagadnień: 1. Pogoda i podstawowe składniki pogody. 2. Planowa obserwacja pogody. 3. Obserwacja zmian w przyrodzie związanych z porami roku. 4. Obliczenia kalendarzowe.

Walizka 4 miernikow elektronicznych do pomiarów środowiskowych

Walizka metalowa wyściełana dopasowanymi piankami zawiera serię mierników cyfrowych – 4 nowoczesne, ergonomiczne przyrządy do pomiarów ekologicznych (środowiskowych):
Miernik natężenia dźwięku, cyfrowy, 30..130 dBA Luksomierz 0…200.000 lx z funkcją min.-max Anemometr wiatrakowy elektroniczny z pomiarem temperatury Miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza
Dokładny opis w walizce.

Ekosystem Bałtyku - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca ekosystem Morza Bałtyckiego - reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem gatunków chronionych. Każdy rysunek jest podpisany polską oraz łacińską nazwą. Format: 100 x 70 cm. Rodzaj: ścienna plansza dydaktyczna - mały format. Foliowanie: dwustronne. Oprawa: wałki drewniane.

Ekosystem jeziora - ścienna plansz dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca ekosystem jeziora - reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem gatunków chronionych, leczniczych oraz trujących. Każdy rysunek jest podpisany polską i łacińską nazwą. Format: 100 x 70 cm. Rodzaj: ścienna plansza dydaktyczna - mały format. Foliowanie: dwustronne. Oprawa: wałki drewniane.

Ekosystem łąki i pola - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca ekosystem łąki i pola - reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem gatunków chronionych oraz trujących. Każdy rysunek jest podpisany polską oraz łacińską nazwą. Format: 100 x 70 cm. Rodzaj: ścienna plansza dydaktyczna - mały format. Foliowanie: dwustronne. Oprawa: wałki drewniane.

Ekosystem lasu - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca ekosystem lasu - reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem gatunków chronionych oraz trujących. Każdy rysunek jest podpisany polską i łacińską nazwą. Format: 100 x 70 cm. Rodzaj: ścienna plansza dydaktyczna - mały format. Foliowanie: dwustronne. Oprawa: wałki drewniane.

Ekosystem morza ciepłego - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca ekosystem morza ciepłego - reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem gatunków chronionych. Każdy rysunek jest podpisany polską oraz łacińską nazwą. Format: 100 x 70 cm. Rodzaj: ścienna plansza dydaktyczna - mały format. Foliowanie: dwustronne. Oprawa: wałki drewniane.

Rytmy przyrody - ścienna plansza dydaktyczna

Plansza do nauczania aktywnego o sprawdzonej dydaktycznie konstrukcji chronocentrycznej. Odmierzanie czasu przy pomocy zegara z możliwością odniesienia do zwizualizowanego kalendarza, to praktyczna podstawa do ukazania cykliczności zmian zachodzących w przyrodzie. Naniesienie stron świata przygotowuje do późniejszej pracy z mapą - uczy orientacji. Format: 160 x 120 cm.

Jak sortować odpady? - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych przedstawiająca główne rodzaje odpadów i zasady ich sortowania, tak aby umożliwić skuteczny recykling. Dzięki przejrzystym, łatwo zapadającym w pamięć kolorowym ilustracjom, jest doskonałym, szybko przyswajalnym źródłem wiedzy. Format: 160 x 120 cm

Metody postępowania z odpadami - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych przedstawiająca najważniejsze metody utylizacji odpadów powstających w wyniku życia i działalności człowieka. Dzięki przejrzystym, łatwo zapadającym w pamięć kolorowym ilustracjom, jest doskonałym, szybko przyswajalnym źródłem wiedzy. Format: 160 x 120 cm

Jak sortować odpady? - Recykling dla szkoły podstawowej - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna z serii 'Co mogą zrobić dzieci, żeby zmniejszyć górę śmieci' przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych, przedstawiająca główne zasady sortowania odpadów, tak aby umożliwić ich skuteczny recykling. Dzięki przejrzystym, łatwo zapadającym w pamięć kolorowym ilustracjom jest doskonałym, szybko przyswajalnym źródłem wiedzy. Format: 160 x 120 cm.

Odpady są naszą wspólną sprawą - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna z serii 'Co mogą zrobić dzieci, żeby zmniejszyć górę śmieci' przeznaczona dla szkół podstawowych, przedstawiająca rodzaje odpadów, ich klasyfikację oraz sposoby unieszkodliwiania. Dzięki przejrzystym, łatwo zapadającym w pamięć kolorowym ilustracjom, jest doskonałym, szybko przyswajalnym źródłem wiedzy. Format: 160 x 120 cm.

Ptaki w mieście - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 21 gatunków ptaków, które możemy spotkać w naszych miastach. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz opatrzony opisem. Format: 90 x 120 cm

Ptaki naszych łąk i lasów - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 21 gatunków ptaków, które zasiedlają nasze łąki i lasy. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz opatrzony opisem. Format: 90 x 120 cm.

Drzewa liściaste - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 15 gatunków drzew liściastych charakterystycznych dla polskiej flory. Metryczka każdego gatunku składa się z nazwy polskiej, nazwy łacińskiej, rysunku pokroju drzewa, powiększonego rysunku liści i owoców oraz opisu. Format: 90 x 120 cm.

Drzewa i krzewy iglaste - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 15 gatunków drzew i krzewów iglastych rosnących dziko lub introdukowanych w Polsce. Metryczka każdego gatunku składa się z nazwy polskiej, nazwy łacińskiej, rysunku pokroju drzewa, powiększonego rysunku liści (szpilek) i owoców oraz opisu. Format: 160 x 120 cm.

Rośliny chronione w Polsce - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 21 gatunków roślin chronionych. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz opatrzony opisem. Format: 90 x 120 cm

Zwierzęta chronione w Polsce - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 21 gatunków zwierząt chronionych w Polsce. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz opatrzony opisem. Format: 90 x 120 cm.

Grzyby jadalne - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza dydaktyczna do biologii, z cyklu bioróżnorodność Polski przedstawiająca 21 gatunków grzybów jadalnych charakterystycznych dla polskiej flory. Metryczka każdego gatunku składa się z polskiej oraz łacińskiej nazwy, rysunku i opisu. Dodatkową notką oznaczone są gatunki łatwo mylone z grzybami trującymi lub niejadalnymi. Format: 90 x 120 cm.

Grzyby trujące i niejadalne - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii, z cyklu bioróżnorodność Polski przedstawiająca 21 gatunków grzybów trujących i niejadalnych spotykanych w naszych lasach i na łąkach. Metryczka każdego gatunku składa się z polskiej oraz łacińskiej nazwy, rysunku i opisu. Format: 160 x 120 cm.

Motyle dzienne i nocne - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii, z cyklu bioróżnorodność Polski przedstawiająca 21 gatunków motyli dziennych i nocnych. Metryczka każdego gatunku składa się z polskiej oraz łacińskiej nazwy, rysunku i opisu. Dodatkowo oznaczone zostały gatunki chronione. Format: 90 x 120 cm

Owady szkodniki - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski przedstawiająca 21 gatunków owadów szkodników spotykanych w naszym kraju. Metryczka każdego gatunku składa się z polskiej oraz łacińskiej nazwy, rysunku i opisu. Format: 90 x 120 cm.

Ryby słodkowodne Polski - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 21 gatunków ryb słodkowodnych spotykanych w naszym morzu. Metryczka każdego gatunku składa się z polskiej oraz łacińskiej nazwy, rysunku i opisu. Format: 90 x 120 cm.

Ryby morskie - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Ziemi. Przedstawia 21 ważnych gospodarczo gatunków ryb spotykanych w morzach i oceanach świata. Metryczka każdego gatunku składa się z polskiej oraz łacińskiej nazwy, rysunku i opisu. Format: 160 x 120 cm.

Rośliny przyprawowe - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii, z cyklu bioróżnorodność świata przedstawiająca 21 gatunków roślin przyprawowych spotykanych w naszych ogrodach i kuchni. Metryczka każdego gatunku składa się z polskiej oraz łacińskiej nazwy, rysunku i opisu. Format: 90 x 120 cm

Zasady segregacji odpadów (schemat uproszczony) - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna przedstawiająca zasady segregacji odpadów wg nowej ustawy obowiązującej od 01.07.2013 r. Zmiany wprowadzone na planszy polegają na uproszczeniu schematu segregacji do formy w jakiej ustawa jest realizowana w większości gmin, czyli połączeniu w jeden typ odpadu szkła bezbarwnego i kolorowego oraz takim samym zgrupowaniu odpadów plastikowych i metalowych. Dodane także zostały sygnatury odpowiednich worków na poszczególne grupy odpadów.

Zasady segregacji odpadów i recykling materiałowy - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do przyrody, biologii i ekologii przedstawiająca zasady selektywnej zbiórki odpadów w poszczególnych grupach. Opis systemu recyklingu wzbogacony jest takimi informacjami jak: najważniejsze oznaczenia stosowane na opakowaniach oraz oznakowanie odpadów niebezpiecznych. Dzięki przejrzystym, łatwo zapadającym w pamięć kolorowym ilustracjom plansza jest doskonałym, szybko przyswajalnym źródłem wiedzy.

Zasady segregacji odpadów i recykling materiałowy - ćwiczenia - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna ćwiczeniowa plansza szkolna do przyrody, biologii i ekologii zawierająca schemat selektywnej zbiórki odpadów w poszczególnych grupach do samodzielnego wypełnienia. Dzięki przejrzystym, łatwo zapadającym w pamięć kolorowym ilustracjom plansza jest doskonałym, szybko przyswajalnym źródłem wiedzy.

Klasyfikacja organizmów - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca klasyfikację organizmów żywych w najnowszym ujęciu. Przejrzysty podział na grupy systematyczne wzbogacony jest o zdjęcia przykładowych przedstawicieli opisane nazwami w języku polskim i łacińskim. Format: 160 x 120 cm.

Piętrowość w górach - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii biologii przedstawiająca piętrowość w górach. Rodzaj: ścienna plansza dydaktyczna - mały format. Foliowanie: dwustronne. Oprawa: wałki drewniane, listwy metalowe. Format: 70 x 100 cm.

Piętrowość w lesie - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii biologii przedstawiająca piętrowość w lesie. Rodzaj: ścienna plansza dydaktyczna - mały format. Foliowanie: dwustronne. Oprawa: wałki drewniane, listwy metalowe. Format: 70 x 100 cm.

Co oferujemy?

Najbardziej praktyczne i przydatne elementy wyposażenia dla szkół i przedszkoli

Meble szkolne i przedszkolne

Wyposażenie dla szkół i przedszkoli.

Pomoce dydaktyczne

Praktyczne pomoce edukacyjne.

Place zabaw

Piękne place zabaw dla placówek oświatowych i nie tylko.

Zabawki

Zabawki dla dzieci o walorze edukacyjnym.

Atrakcyjne, dla dzieci, wysoka jakość

Nadal nie wiesz na co się zdecydować?
uwaga
Close Menu